EN

second {substantif}

volume_up
1. général
second
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Den här saken kretsar runt solen i 16 km per sekund - 32 km per sekund.
Megabits per second = one million data bits, zeroes and ones,
Megabit per sekund = En miljon databitar, ettor och nollor, per sekund.
In fact, what we know now is that every 10 seconds we lose a child to hunger.
Faktiskt, vet vi nu att vart tionde sekund förlorar vi ett barn till svält.
I would like to dwell for a second on the opinion expressed by Mr Matsakis.
Jag skulle vilja uppehålla mig ett ögonblick vid den åsikt som framfördes av Marios Matsakis.
The second area I want to dwell on briefly is the investigative services.
Det andra område jag uppehåller mig vid ett ögonblick gäller det bistånd som planerats för uppgifterna.
(Laughter) I was like, "Let me think about this for a second."
(Skratt) Och jag bara: – Låt mig mig fundera ett ögonblick Jag försökte samla mod.
second
volume_up
tvåa {gen. comm.}
Han skall inte klaga om han fortsätter att komma tvåa.
MCI WorldCom is the world leader in the Internet backbone, with Sprint occupying second place.
På Internets stamnät är MCI WorldCom världsetta och Sprint tvåa.
Belgien ger 32 cent per passagerarkilometer i stöd till sina järnvägar, medan Frankrike är tvåa med 24 cent.
second
Second, regional initiatives are proposed to support training for women in occupations where they are not equally represented.
För det andra, man föreslår regionala initiativ för att stödja utbildning av kvinnor inom yrkesområden där de inte är företrädda i lika stor utsträckning som män.
second
2. Automobile

Exemples d'usage pour « second » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
EnglishThe second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
En annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Jag har ytterligare en reservation när det gäller faktorn arbetskraftskostnad.
EnglishBut we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
Men vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
EnglishA second difficulty concerns solid border control by the Romanian authorities.
Ett annat problem rör ordentliga gränskontroller av de rumänska myndigheterna.
EnglishWhile on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
När jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
EnglishIn the second term, students choose from several courses in the field of materials.
Till termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet.
EnglishAnother problem with the directive is the way that it deals with second-hand goods.
Ett annat problem med direktivet är det sätt på vilket andrahandsvaror behandlas.
EnglishWe hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
Enligt vår åsikt måste rådet så snart som möjligt fatta ett beslut om organens säte.
EnglishSecond is information and access to procedures through electronic technology.
Därnäst har vi information och tillgång till förfaranden genom elektronisk teknik.
EnglishWe need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.
Vi måste få klarhet om säkerheten först och därefter hålla debatten, inte tvärtom.
EnglishIt's now repetition of short, hot-button, 30-second, 28-second television ads.
Nu krävs repetition av korta, "hot button", 30 sekunders, 28 sekunders, TV-spottar.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
EnglishMy second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
En annan anmärkning gäller vår besvikelse över den institutionella reformen.
EnglishIt was not democratic nation-states that caused the First and Second World Wars.
Det var inte demokratiska nationalstater som startade de två världskrigen.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Om man vill stimulera tillväxten måste man också stödja den inhemska efterfrågan.
EnglishIf we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
Om vi missar denna chans kommer EU inte att få något nytt tillfälle förrän om fem år.
EnglishThe outgoing Dutch Government made clear it would not have a second referendum.
Den avgående nederländska regeringen tog definitivt avstånd från en ny folkomröstning.
EnglishThis brings me to my second point, namely the snail as symbol of our postal services.
Detta leder till punkt två, nämligen snigeln som symbol för våra posttjänster.
EnglishI voted in favour of the draft recommendation for second reading tabled by Mr Sterckx.
. (FR) Jag röstade för förslaget till andrahandsrekommendation från Dirk Sterckx.