« secondary market » traduction en suédois

EN

« secondary market » en suédois

EN secondary market
volume_up
{substantif}

1. Finance

secondary market (aussi: after-market)
volume_up
eftermarknad {gen. comm.} [fin.]
secondary market
volume_up
sekundärmarknad {gen. comm.} [fin.]

Exemples d'usage pour « secondary market » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMadam President, our Rules of Procedure do not allow for a secondary market in amendments.
Fru talman! I vår arbetsordning sägs inget om en andra marknad för ändringsförslag.
English(CS) Madam President, I voted against the report on the liberalisation of the secondary market in spare parts.
(CS) Fru talman! Jag röstade mot betänkandet om en avreglering av eftermarknaden för reservdelar.
EnglishThe aim of this directive is to achieve complete liberalisation of the secondary market in spare parts.
Direktivets syfte är att åstadkomma en fullständig liberalisering av andrahandsmarknaden för reservdelar.
EnglishThat is a task for the democratically elected government, but WTO agreements render this task secondary to blind market forces.
Det är en uppgift för de demokratiskt valda myndigheterna men WTO-avtal gör att de måste lyda den blinda marknaden.
EnglishThey can buy the rights at auctions and on the secondary market at emission rights exchanges, and still speculate in them on the power exchanges.
De kan köpa rätterna på auktioner och på utsläppsrättsbörsers andrahandsmarknad och fortfarande spekulera i dem på elbörserna.
EnglishOnly the secondary market (repair and maintenance services and supply of spare parts) would remain subject to a specific exemption regime.
Bara andrahandsmarknaden (reparationer och underhållstjänster och leverans av reservdelar) skulle fortfarande lyda under ett särskilt undantagssystem.
EnglishHe said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds.
Han sade att mekanismen måste kunna vända sig till sekundärmarknaden, och framför allt sade han att detta kan ske i form av diskonterade swappkontrakt och egna AAA-klassade obligationer.