« set off » traduction en suédois

EN

« set off » en suédois

SV

EN set off
volume_up
{adverbe}

set off (aussi: go, leave)
volume_up
sta {adv.}

Exemples d'usage pour « set off » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.
Det är mycket som måste ordnas innan du kan åka i väg på ditt äventyr.
EnglishBefore I set off for Parliament, I saw Lulù, my pussycat, carrying a bird in her mouth.
Innan jag kom hit fick jag syn på min kissekatt, som heter Lulù, med en sparv i munnen.
EnglishMoreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Dessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
EnglishWe haven't been to Hawaii since King Kamehamayhem set off that volcano.
Vi har inte varit på Hawaii sedan Kung Kamehamayhem aktiverade vulkanen.
EnglishThey now need our support as they set off on their journey towards the European Union.
Nu behöver de vårt stöd när de anträder resan mot Europeiska unionen.
EnglishIt would have been embarrassing to set off for Luxembourg without one.
Det hade varit snopet att åka till Luxemburg utan ett ställningstagande från parlamentets sida.
EnglishMy only opinion now is to blow up Kim Jong-Il... and everything around him before he can set them off.
Mitt enda val är att spränga Kim Jong-Il innan han hinner aktivera dom!
EnglishAlternatively, the chips might set off security alerts at airports.
Eller så utlöser chipen säkerhetslarm på flygplatser.
EnglishThat, Mr President, is meant as a reminder to those who still intend to set off for Beijing.
Herr talman, jag säger detta som en påminnelse till dem som fortfarande har för avsikt att resa till Peking.
EnglishSurely, this discovery should set off alarm bells.
Vid detta konstaterande måste väl ändå alla larmklockor börja ringa?
EnglishThe previous day in Madrid, terrorists set off a car bomb, in which a hundred or so people were injured.
Dagen innan hade terroristerna sprängt en bilbomb i Madrid varvid ett hundratal människor skadades.
EnglishWe must not set them off along that road. We must not encourage it.
EnglishI set off yesterday mid-afternoon from London City Airport.
Jag lämnade London City Airport mitt på eftermiddagen.
EnglishThe ambulance set off one minute later and reached the scene at 12.32 a.m., that is to say five minutes later.
Ambulansen startade en minut senare och kom fram till platsen kl. 00.32, det vill säga fem minuter senare.
EnglishHowever, I suddenly received a letter from the Council's President-in-Office before she set off for Murmansk.
Nu fick jag dock plötsligt ett brev från rådets tjänstgörande ordförande innan hon begav sig till Murmansk.
EnglishHowever, I suddenly received a letter from the Council' s President-in-Office before she set off for Murmansk.
Nu fick jag dock plötsligt ett brev från rådets tjänstgörande ordförande innan hon begav sig till Murmansk.
EnglishOne way to explore Europe by rail is to get an international rail pass and set off to discover the places and countries that attract you.
Ett sätt att upptäcka Europa med tåg är att köpa ett Interrailkort.
EnglishThe fatal bullet set off demonstrations by young people throughout the country which were unprecedented in Greece.
Det dödliga skottet utlöste demonstrationer bland ungdomar över hela landet, som saknar tidigare motstycke i Grekland.
EnglishWe should have set a cut-off point, but we failed to do so and now we have to continue and hope against hope for success.
Vi kunde ha angett en avslutningspunkt men vi misslyckades med det, och nu måste vi fortsätta och hoppas på framgång.
EnglishAlmost 50 years have passed since the day when the founding fathers of Europe set off on the great journey leading to a united Europe.
Det har nästan gått 50 år sedan den dag då Europas grundare startade sin långa resa mot ett enat Europa.