EN

slip {substantif}

volume_up
1. général
slip
slip (aussi: howler, slip-up)
volume_up
tabbe {gen. comm.}
There may be a simple explanation, and this may be due to a little slip-up or mistake in the administration.
Det kan finnas en enkel förklaring vilket kan vara att det har förekommit en liten tabbe eller ett misstag i administrationen.
slip
slip
slip
2. "gardening"
slip
volume_up
stickling {gen. comm.} (trädgårdsskötsel)
3. Habillement
slip
Well, sure, she has runs in her stockings, and her slip is always showing, and she has more lipstick on her teeth than on her mouth.
Nåja, visst har hon maskor i stumporna, och hennes underkjol syns alltid, och hon har mer läppstift på tänder än på munnen.
4. Affaires
SV

slip {genre commun}

volume_up
slip

Exemples d'usage pour « slip » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIs this a stylistic infelicity or a Freudian slip betraying an inner conviction?
Är det en klumpig formulering, eller röjer det oavsiktligt en djup övertygelse?
EnglishI would not like it to be simply a slip on the part of Commissioner Liikanen.
Jag hoppas att det endast handlar om en lapsus från kommissionär Liikanens sida.
EnglishIt also states that all sloping areas in vehicles must have a non-slip surface.
Vidare nämns det att de lutande utrymmena i fordonen bör förses med en halksäker yta.
EnglishIt is an unfortunate technical slip-up, but I accept it was an honest mistake.
Det är ett olyckligt tekniskt misstag, men jag godtar att det var ett ärligt misstag.
EnglishIt knows we cannot be bullied with threats that our timetable will slip.
Den vet att vi inte kan skrämmas med hot om att vår tidtabell kommer att drabbas.
EnglishBut without having the silicon sock, I'm just going to try slip in it.
AM: Ja, jag måste absolut röra mig, och balans är lite av en konstform i dessa.
EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Vi får inte låta de här resultaten gå oss ur händerna när vi nu kämpar i motvind.
EnglishWhere slip-ups do arise, I hope it is possible for genuine refugees to seek redress.
När fel begås hoppas jag att det är möjligt för verkliga flyktingar att söka upprättelse.
EnglishThis is an historic opportunity which we must not let slip through our fingers.
Detta är ett historiskt tillfälle som inte får gå oss ur händerna.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
EU får inte falla tillbaka till andra plats till följd av de nuvarande ekonomiska svårigheterna.
EnglishI hope that we can slip on this banana skin in order to get back on track, but I doubt it.
Jag önskar att vi kunde halka på detta bananskal in på den rätta vägen, men jag tvivlar.
EnglishIt is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Det är alltså inte frågan om en slip of the tongue utan om en medveten kampanj.
EnglishWe are at last holding it and cannot let this opportunity slip through our fingers.
Nu kommer vi äntligen att ha det: vi får inte missa tillfället.
EnglishWe were able to slip a lot of things that are important to us into this negotiating mandate.
Vi fick möjlighet att ta med många saker som är viktiga för oss i detta förhandlingsmandat.
EnglishThe sad banana affair reminds us that it is easy to slip on the excesses of liberalism.
Den nedslående bananaffären påminner oss om att det är lätt att bli överdriven i sin liberalism.
EnglishI believe that a slip of the tongue has crept in here.
Jag vill också kommentera följande: uppenbarligen kunde uttalandet missförstås.
EnglishLook, I want you to slip off the property and find out what's keeping her.
Smyg ut härifrån och ta reda på vad det är som hindrar henne.
EnglishIt should not allow the hour of its fate to slip away it is its only chance for delivery'.
Europa bör inte låta denna ödesstund gå förlorad – det är dess enda chans att åstadkomma något.”
EnglishIt sometimes happens that a slip of the tongue can give a false impression.
Det händer att en lapsus linguae ger ett felaktigt intryck.
EnglishBut to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
Att dra en suck av lättnad och återgå till de gamla vanorna skulle emellertid vara ett allvarligt fel.