EN soak
volume_up
{substantif}

1. général

soak (aussi: pouring rain)
soak
volume_up
blötläggning {gen. comm.}
soak
volume_up
blötning {gen. comm.}

2. familier

soak
volume_up
suput {gen. comm.} [fam.]
soak
volume_up
fylltratt {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « soak » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey soak up water like a sponge and thereby cool the atmosphere.
Regnskogarna fungerar som en svamp som suger upp vatten och därigenom kyler atmosfären.
EnglishIt has to be an herbal soak.
EnglishAnd hemoglobin acts as a molecular sponge to soak up the oxygen in your lungs and then carry it to other parts of the body.
Och hemoglobinet fungerar som en molekylär svamp för att suga upp syret i lungorna och sedan transportera det till andra delar av kroppen.
EnglishEU funds should play no part in that, nor should we facilitate opportunities for companies to soak up grants and then move on.
EU-bidragen bör inte medverka till detta, och vi bör inte heller göra det lättare för företagen att suga åt sig bidrag och sedan flytta vidare.
EnglishOne deluxe sulfur soak.