« stark » traduction en suédois


Peut-être cherchiez-vous stärka
EN

« stark » en suédois

SV

« stark » en anglais

EN stark
volume_up
{adjectif}

stark (aussi: bare, barren, blank, empty)
volume_up
tom {adj.}
stark (aussi: bare, leafless, naked, in the raw)
volume_up
bar {adj.}
stark (aussi: bare, naked, nude, in the raw)
volume_up
naken {adj.}
stark (aussi: blank, classic, clean, clear)
volume_up
ren {adj.}
stark (aussi: clean, complete, dead, deadly)
stark
volume_up
strong {adj.}

Synonymes anglais de « stark »

stark

Synonymes suédois de « stark »

stark

Exemples d'usage pour « stark » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Recessionen kväver företagen, och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Dock inte för vägtransporter: tvärtemot erfor denna sektor en ökning på 26 procent.
EnglishThis is in stark contrast with the Zimbabwe of today, with its appalling statistics.
Detta står i skarp kontrast till dagens Zimbabwe med en skrämmande statistik.
EnglishIn the spring, we debated this very subject further to Mr Stark's appointment.
I våras diskuterade vi just detta ämne i anslutning till utnämningen av Jürgen Stark.
EnglishIt is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Det står i stark kontrast till motiveringens känslomässiga och propagandistiska stil.
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Står inte det i rak motsats till riktlinjen " sysselsättningsförmåga "?
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Står inte det i rak motsats till riktlinjen "sysselsättningsförmåga"?
EnglishHowever, all too often we witness events which are in stark contrast with these principles.
Och ändå inträffar allt oftare händelser som står i skarp kontrast mot dessa principer.
EnglishWhat we need are candidates with a good image, with the relevant experience, like Mr Stark.
Detta är inte parlamentets uppgift, och jag skulle inte följa den linjen.
EnglishOur years of dependence on fossil fuels have left us with two stark conclusions:
Åratals beroende av fossila bränslen har lett till att vi kan dra följande två entydiga slutsatser:
EnglishI have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Jag måste säga att det är en obönhörlig analys, men den är korrekt.
EnglishThe Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
Kosovokrisen framhäver också med skärpa kravet på en genuin europeisk försvarsidentitet.
EnglishAs is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Som ofta är fallet med webben råder det här starka kontraster.
EnglishIn April 2009 Amnesty International issued a stark warning: after Tibet, there will be Xinjiang.
I april 2009 utfärdade Amnesty International en skarp varning: efter Tibet blir det Xinjiang.
EnglishThe country’s huge wealth is in stark contrast to the growing poverty among its population.
Den jättelika rikedomen står i bjärt kontrast till den ökande fattigdomen bland landets befolkning.
EnglishI have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Men vilka är de nya prioriterade områden vi bör tänka på?
EnglishThe country ’ s huge wealth is in stark contrast to the growing poverty among its population.
Den jättelika rikedomen står i bjärt kontrast till den ökande fattigdomen bland landets befolkning.
EnglishThis silence is in stark contrast with our condemnation of what else goes wrong in the world.
Det tigandet står i gäll kontrast till våra fördömanden av allt som går fel på andra håll i världen.
EnglishThis is in stark contrast to events in the German Parliament.
Detta går stick i stäv mot vad som sker i det tyska parlamentet.
EnglishThe situation outlined in the motion for a resolution should serve as a stark warning in this respect.
Den situation som beskrivs i resolutionsförslaget bör tjäna som en skarp varning i detta avseende.