« throat » traduction en suédois

EN

« throat » en suédois

volume_up
throat {substantif}

EN throat
volume_up
{substantif}

1. général

throat
volume_up
hals {substantif}
I get these migraines and sometimes, my throat closes up and I can't breathe.
Jag får sådan migrän och ibland svullnar min hals så jag inte får luft.
Jag kör in den här i din jävla hals.
Du hade din tunga i hans hals.

2. Anatomie

throat
volume_up
halsen {gen. comm.}
A little boy died when an olive stone went down his throat the wrong way.
En liten pojke dog därför att han satte en olivkärna i halsen.
Angle the mortars for the Throat... and send up some sky flowers.
Vinkla granatkastarna mot Halsen... och skicka upp lite himmelsblommor.
These words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.
Dessa ord om ”återhållsamhet i användningen av våld” fastnade i halsen på mig.
throat
volume_up
strupe {gen. comm.}
Or do you think, Mr Schüssel, that you can ask the oppressed to negotiate while the hands of his oppressor are still around his throat?
Eller anser ni, herr Schüssel, att man kan kräva av den förtryckte att han skall förhandla med förtryckarens händer kvar kring sin strupe?
Vinden har torkat struparna.
The finding of our cross-party visit to Iran is that we must find our own way of negotiating, and that can only be done without prior conditions, without holding a knife to anyone's throat.
Vårt partiöverskridande besök i Iran lärde oss att vi måste hitta vårt eget sätt att förhandla på, och det kan bara göras utan förhandsvillkor, utan kniven mot någons strupe.

Synonymes anglais de « throat »

throat
English

Exemples d'usage pour « throat » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Konkurrensen inom Europeiska unionen och den internationella marknaden är mördande.
EnglishOnly then will they be able to survive against cut-throat competition worldwide.
Det är bara på det sättet som de kan överleva i den världsomfattande konkurrensstriden.
EnglishThe next time I find you smoking that shit...... l'll stuff it down your throat.
Näste gång jag hittar dig med skit cigaretter...... Kommer jag trycka ner dom din halls.
EnglishWe will, in the next 20 years, need to focus on cut-throat competition at world level.
Under de kommande 20 åren kommer vi att behöva inrikta oss på knivskarp konkurrens på världsnivå.
EnglishThey would not like it if the 2020 job creation programme was shoved down Parliament's throat.
De skulle inte bli glada om parlamentet påprackades 2020-programmet för nya arbetstillfällen.
EnglishMadam President, there is cut-throat competition in the world today.
föredragande av yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. - Fru talman!
EnglishIt was firmly established from the outset that this was not to be a cut-throat liberalisation.
Det fastslogs klart och tydligt redan från början att det här inte skulle vara en tygellös liberalisering.
EnglishThis is tantamount to Parliament cutting its own throat.
Det gränsar till att parlamentet politiskt skadar sig självt.
EnglishBut more importantly, her research could help Einstein find a cure for her never-ending scratchy throat.
Men ännu viktigare, hennes forskning kan hjälpa Einstein att finna botemedel mot hennes eviga halskli.
EnglishIn an economy where competition is cut-throat, digital information must be able to offer quality.
I en ekonomi ytterst grundad på konkurrens måste digital information kunna erbjuda en tillräckligt hög kvalitet.
EnglishIs it the cut-throat competition for jobs, is it particular hotbeds of crime, is it dangerous residential environments?
På arbetsmarknadens konkurrens och utstötning, på kriminella härdar, på farlig boendemiljö?
EnglishCut-throat competition at Member-State level is taking the place of organising fair competition at corporate level.
Mördande konkurrens på medlemsstatsnivå tar över från organiserandet av rättvis konkurrens på företagsnivå.
EnglishI could feel the chunks start to rise up in my throat.
EnglishThe price competition is cut-throat, not only in the road-transport sector but also between the different modalities.
Det är tal om en jättelik priskonkurrens, inte bara inom vägtransportsektorn utan även olika transportsätt emellan.
EnglishCorinne Caillaux, who had probably been raped, was found with her throat cut and covered in stab wounds in the lavatories on the train.
Man hittade senare Corinne Caillaux, troligen våldtagen, knivhuggen och strypt på en av tågets toaletter.
EnglishThis looks like salami tactics, where you keep having small slices rammed down your throat until you end up having eaten the whole sausage.
Det här påminner om salamitaktik, när man blir påtvingad små bitar tills man till slut svalt hela korven.
EnglishThe President of the European Parliament was forced, with a knife at his throat, to go cap in hand to the governments of the Member States.
Med kniven mot strupen krälade Europaparlamentets ordförande i stoftet inför medlemsstaternas regeringar.
EnglishNow, I agree with those who say that we should not force the opening of trade and services down the throat of our negotiating partners.
Jag håller med dem som säger att vi inte bör påtvinga våra förhandlande parter öppnandet av handel och tjänster.
EnglishSo's a fucking punch in the throat.
EnglishThe competition among airports to be the first or second level in the open skies hierarchy is proving cut-throat in my country.
Konkurrensen mellan flygplatser om att utgöra den första eller andra nivån i det gemensamma luftrummets hierarki är mördande i mitt land.