« throes » traduction en suédois

EN

« throes » en suédois

EN throes
volume_up
{seulement pluriel}

throes
volume_up
plågor {s.pl.}
Mr President, ladies and gentlemen, having scarcely emerged from the dull 80s, Europe has been plunged into the throes of international speculation.
Europa hann knappt komma ur det dystra 1980-talet förrän det störtade ner i den internationella spekulationens plågor.
throes

Exemples d'usage pour « throes » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThroughout Europe, the present asylum system is in the throes of a crisis.
Lösningen ligger inte i att ge asylrätten en vidare och mer generös definition, tvärtom.
EnglishTen years after the Dutroux case, Belgium is once again in the throes of an horrendous drama.
– Tio år efter fallet Dutroux drabbas Belgien än en gång av ett fasansfullt drama.
EnglishMr President, Kenya has been in the throes of a serious political crisis for a long time.
Herr talman! Kenya har länge varit drabbat av en allvarlig politisk kris.
English   Ten years after the Dutroux case, Belgium is once again in the throes of an horrendous drama.
   – Tio år efter fallet Dutroux drabbas Belgien än en gång av ett fasansfullt drama.
EnglishThousands of Iberian oak and holly oak trees are in the throes of death.
Tusentals ekar och stenekar på Iberiska halvön håller på att dö.
EnglishThey are in the throes of doing almost the opposite of what they have committed themselves to doing.
De gör för tillfället nästan motsatsen till vad de har åtagit sig att göra.
EnglishI am convinced that Europe, in the throes of a crisis, needs a strong hand and orientation at the helm.
Jag är övertygad om att EU behöver en stark hand och person vid rodret under denna krisperiod.
EnglishThroughout Europe, the present asylum system is in the throes of a crisis.
EnglishIt is the same process we are now in the throes of at European level.
Det är samma process som nu pågår på europeisk nivå.
EnglishWhen I stood here before you on 15 July, we were still in the throes of the financial and economic crisis.
När jag stod här inför er den 15 juli befann vi oss fortfarande mitt i den ekonomiska och finansiella krisen.
EnglishThey are in the throes of doing almost the opposite of what they have committed themselves to doing.
De har också framhållit att de inte har för avsikt att efterkomma vare sig bokstaven eller andan i icke-spridningsavtalet.
EnglishThis new trial, the third, is inequitable and unjust and leaves them in the throes of a death sentence.
Denna nya rättegång, den tredje i ordningen, är orättfärdig och orättvis och lämnar dem åt sitt öde, nämligen dödsstraff.
EnglishWith Europe in the throes of a major crisis, we need to be capable of defining a growth strategy, as I said earlier.
Med EU mitt uppe i en stor kris måste vi vara i stånd att fastställa en tillväxtstrategi, som jag sade tidigare.
EnglishThe world around us is in the throes of great change.
EnglishThere is a lack of policy, a lack of results and a lack of growth and jobs in an economy that is irrevocably in the throes of change.
Det finns en avsaknad av politik, resultat och tillväxt och arbete i en ekonomi som oåterkalleligen håller på att förändras.
EnglishI mean, you may have noticed there, The sow doesn't look to be in the throes of ecstasy."
Jag sa också till henne: "De här suggorna, jag menar, ni kanske har uppmärksammat att suggan inte verkar befinna sig i häftig extas."
EnglishHence, at a time when those countries are in the throes of crisis, nobody is going to try and sell us a policy based on the South Korean model.
När nu dessa länder befinner sig i kris skall man väl ändå inte sälja oss en politik som är en kopia av den sydkoreanska.
EnglishMr Dell' Alba, with regard to the first part of your intervention, we are indeed in the throes of internal reform of this House.
Ärade kollega! Vad beträffar den första delen av det ni säger, så är det mycket riktigt så att det pågår en intern reformering av parlamentet.
EnglishI believe that we are at the end of an era: the Bush era, and that the last throes of President Bush are proving particularly bloody and painful.
Jag anser att vi befinner oss i slutet av en era, Bush-eran, och att de sista av president Bushs kval har visat sig vara särskilt blodiga och smärtsamma.
EnglishCommissioner, Ladies and gentlemen, we are currently in the throes of a financial crisis, a crisis of banking institutions and a crisis over the ratification of the reform treaty.
Vi befinner oss för närvarande mitt uppe i en finanskris, en bankkris och en kris i ratificeringen av ändringsfördraget.