« thrombosis » traduction en suédois

EN

« thrombosis » en suédois

volume_up
thrombosis {substantif}

EN thrombosis
volume_up
{substantif}

1. Médecine

thrombosis (aussi: blood clot, embolus, embolism, thrombus)
volume_up
blodpropp {gen. comm.}
Samtliga har drabbats av blodpropp.

2. autre

thrombosis
volume_up
trombos {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « thrombosis » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTragically her son Neil died of a deep-vein thrombosis after a short flight to Benidorm.
Hennes son Neil omkom tragiskt efter en kort flygresa till Benidorm.
EnglishI believe that European Union airlines should not be afraid of addressing the issue of deep-vein thrombosis.
Jag anser att EU-flygbolag inte bör vara rädda för att ta itu med frågan om djup ventrombos.
EnglishThis includes the need to carry out a comprehensive study into the whole issue of deep-vein thrombosis.
Detta inbegriper behovet att genomföra en omfattande studie av hela problemet med djup ventrombos.
EnglishWe cannot deny that the issue of developing deep-vein thrombosis is not a serious concern for air passengers.
Vi kan inte förneka att risken för att utveckla djup ventrombos inte orsakar flygpassagerare någon allvarlig oro.
EnglishIt is very important that passengers are fully informed as to what they should do to guarantee that deep-vein thrombosis will not develop.
Det är mycket viktigt att passagerare är informerade om vad de bör göra för att garantera att de inte drabbas av djup ventrombos.
EnglishIn view of current concerns over the health risks on long haul flights, such as deep vein thrombosis, this report comes at a fitting time.
Med hänsyn till den aktuella oron angående hälsorisker på långdistansflygningar, som till exempel djup ventrombos, kommer detta betänkande lägligt.
EnglishToday, patients with acute coronary thrombosis, provided they are treated quickly and properly, can return home on the very same day and go back to work few days later.
I dag kan patienter med akut koronartrombos åka hem samma dag och gå tillbaka till arbetet några dagar senare, förutsatt att de behandlas snabbt och korrekt.
EnglishFinally, Mr Lynn submitted a number of amendments to stress the fact that airlines should to their utmost to alert passengers to the danger of aviation-related thrombosis, even on short flights.
Slutligen har min kollega Lynn lagt fram ett antal ändringsförslag för att betona att flygbolag måste göra allt för att påpeka risken för blodproppar, även vid korta flygningar.