« throttle » traduction en suédois

EN

« throttle » en suédois

volume_up
throttle {substantif}
SV

EN throttle
volume_up
{substantif}

throttle
throttle
throttle
throttle
volume_up
strypventil {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « throttle » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe hope that the Commission will be able to continue Europe's healing process in full throttle.
Vi hoppas att kommissionen kommer att kunna fortsätta Europas läkningsprocess med gasen i botten.
EnglishWe hope that the Commission will be able to continue Europe's healing process in full throttle.
I går röstade vi om förslaget till misstroendeförklaring, som vi stödde och delvis också låg bakom.
EnglishSovereignty does not entitle you to throttle your own people.
Suveränitet ger inte rätten att kväva sitt eget folk.
EnglishThis big lever here, that's the throttle.
EnglishThe throttle sticks on this one.
EnglishEveryone was opening the throttle.
EnglishOne of the main reasons that fans in their hundreds of thousands flock to stadiums across Europe every week is to see these bikes being raced at full throttle.
Motorerna som går på högvarv bidrar till den upplevelse som varje vecka lockar hundratusentals fans till stadion runt om i Europa.
EnglishAs I say, it is an express opposition to an asymmetric Europe made up of some regions expanding at full throttle while more rural areas get left behind.
Som jag sa, det är ett uttryckligt bestridande av ett asymmetriskt EU, där några regioner utvidgas i full fart, medan landsbygden lämnas på efterkälken.
EnglishThe Council seems to be poised to throttle the broad remit sought by the Commission in the field of public health and would doubtless follow that by a noose of budgetary restrictions.
Rådet tycks vara berett att inskränka den breda befogenhet som kommissionen eftersträvar vad gäller folkhälsan och skulle utan tvivel följa upp det med en näsring av budgetrestriktioner.