« through » traduction en suédois

EN

« through » en suédois

SV
EN

through {adjectif}

volume_up
1. "allowing continuous journey"
through (aussi: direct, immediate, live)
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Kanske jag skulle kunna ställa en direkt fråga till kommissionsledamoten.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
It directly influences trade through supply, which it restricts.
Den påverkar handeln direkt genom att begränsa tillgången.

Synonymes anglais de « through »

through

Exemples d'usage pour « through » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Republiken Moldavien är ett europeiskt land av historiska och geografiska skäl.
EnglishIt is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
Det kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
EnglishWe must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
Vi måste se till att det inte ges tillgång till databaser via bilaterala avtal.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishThe European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
Den Europeiska unionen kan med hjälp av Phare-programmet bidra aktivt till det.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Ett mer långtgående förslag än Cunhas anser jag dock knappast är genomförbart.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishSome 30 % more lorries travel through the Brenner than through the Swiss passes.
Ungefär 30 procent fler lastbilar rullar över Brenner än via övergångar i Schweiz.
EnglishHe was an old worker who had been through a lot and had made plenty of sacrifices.
Han var en gammal arbetare som hade varit med om mycket och hade offrat mycket.
EnglishIt worries me to see certain paragraphs, often introduced through amendments.
När jag ser vissa stycken, som ofta inleds av ändringsförslag, så oroar jag mig.
EnglishI believe that practical cooperation through the network is one of the key factors.
Jag tror att nätverken, det praktiska samarbetet, är bland det allra viktigaste.
EnglishAnd this is the not always an easy task we must respond to through our proposals.
Det är den uppgiften, som inte alltid är lätt, som vi måste lösa med våra förslag.
EnglishHopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
EnglishNow the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Nu kommer riktmärket att vara ett kriterium så snart det har godkänts av rådet.
EnglishWe are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Vi genomgår för närvarande den största krisen i Europas ekonomiska historia.
EnglishMr Mayer, I can assure you, it is not just me who casts my eye through the Chamber.
Jag kan försäkra er. Det är inte bara talmannens öga som spanar ut över kammaren.
EnglishMr President, I should like to illustrate the past success of Socrates through soup.
Herr talman! Jag skulle vilja illustrera Sokrates framgångar med hjälp av soppa.
EnglishWe need Members who obtain the trust of the people through their own efforts.
Vi behöver parlamentsledamöter som av egen kraft kan få befolkningens förtroende.
EnglishThis can be done through our future European Neighbourhood Policy instruments.
Detta kan göras med hjälp av de framtida instrumenten för EU: s grannskapspolitik.
EnglishTo what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
I vilken utsträckning det kan gå via den självstyrande myndigheten återstår att se.