« throwaway » traduction en suédois

EN

« throwaway » en suédois

volume_up
throwaway {substantif}

EN throwaway
volume_up
{substantif}

throwaway
The throwaway society cannot be contained -- it has gone global.
Slit-och-släng-samhället kan inte stoppas. ~~~ Det har blivit globalt.
Now most people think that's because plastics are a throw-away material, have very little value.
Nu tror de flesta människor att det beror på att plast är ett slit-och-släng material, och har mycket lite värde.
Narrator (Video): The levels are increasing, the amount of packaging is increasing, the "throwaway" concept of living is proliferating, and it's showing up in the ocean.
Nivåerna ökar förpackningsmaterialet ökar, slit-och-släng-livsstilen är på frammarch och det kommer till uttryck i haven.

Synonymes anglais de « throwaway »

throwaway

Exemples d'usage pour « throwaway » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
En mental anteckning till frigörarna: plast som man kastar tar en massa plats och är inte biologiskt nedbrytbar.
EnglishThis was shot with a throwaway Kodak Instamatic camera.
EnglishFor these countries in particular, this directive marks the end of what one might call the throwaway society.
Särskilt för dessa länder markeras genom direktivet slutet på vad man skulle kunna kalla för slit-och-slängsamhället.
EnglishAgain like greening, people talk about food security as a throw-away line.
Precis som när man talar om att politiken ska bli ”grönare” är ”en tryggad livsmedelsförsörjning” något folk slänger ur sig alldeles för lättvindigt.
EnglishIt is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line.
Det får inte vara något man bara kan slänga ur sig i det ena eller andra syftet, för det kan få enorma effekter längre fram.
EnglishThe standards must also aim to prevent waste: less throw-away packaging, less wear-and-tear, more sustainability and more sustained quality.
Normerna måste också gälla förebyggandet av avfall: mindre engångsbruk, mindre förslitning, mer hållbarhet och hållbarare kvalitet.
EnglishFurthermore, any kind of mention about Croatia's accession possibly being deferred can only be treated as a throwaway remark made without too much thought.
Eventuella påståenden om att Kroatiens anslutning skulle skjutas upp måste avfärdas som struntprat utan någon större eftertanke.