« till » traduction en suédois

EN

« till » en suédois

volume_up
till {substantif}
SV
volume_up
till {conj.}
volume_up
till {prép.}
SV

« till » en anglais

EN
EN
volume_up
till {prép.}
volume_up
till {pron.}
EN
EN

EN till
volume_up
{substantif}

1. Anglais britannique

The scandal is not that someone has had their fingers in the till.
Skandalen är inte att någon försnillat pengar ur kassan.
Hur mycket har du i kassan nu?
The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation.
Kedjan av kunskap-färdighet-kassa står inför allt starkare konkurrens från hela världen och kräver ännu intelligentare organisation.
till (aussi: cash register, register)
volume_up
kassaapparat {gen. comm.}
till
volume_up
kassalåda {gen. comm.}

Synonymes anglais de « till »

till

Synonymes suédois de « till »

till
Swedish

Exemples d'usage pour « till » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishUp till now, Rajoelina has reneged on all earlier possible attempts at agreement.
Hittills har Rajoelina brutit sina löften vid alla tidigare försök att enas.
EnglishI have, up till now, examined the peace work mainly from the political standpoint.
Jag har hittills betraktat fredsarbetet närmast från en politisk synvinkel.
EnglishBut the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Men den kinesiska regeringen vägrar fortfarande i dag att ta emot min delegation.
EnglishUp till now, peat has not been classed as a renewable energy source, like wood.
Hittills klassas inte torv i likhet med trä som en förnybar naturresurs.
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Institutionerna har hittills haft rätt att vägra att lämna ut uppgifter.
Englishl've known battle for 30 years, Pharaoh, but never fear till tonight.
l 30 år har jag handskats med strid, farao, men aldrig känt rädsla förrän ikväll.
EnglishCentral processing of sensory information (Link till Sivert Lindström¿s sida)
Central processing of sensory information (professor Sivert Lindström)
EnglishAnd if he loses, you can dunk Ethan in the toilet every day till graduation.
Ja, och om vi förlorar får ni doppa Ethans huvud i toaletten varje dag.
EnglishThe three biggest economies in the euro area, however, have not done enough up till now.
Men de tre största ekonomierna inom euroområdet har hittills inte gjort tillräckligt.
EnglishIt will taint you and your house till the end of your days...... unless something is done.
Den kommer förfölja ert kungahus resten av er tid på jorden...... såvida inget görs.
EnglishHowever, up till now Frontex has proved to be completely ineffective in the Mediterranean.
Hittills har Frontex emellertid visat sig vara fullständigt ineffektivt i Medelhavet.
EnglishThe European Parliament must also get more involved in these than it has up till now.
Europaparlamentet måste också bli mer engagerat i denna politik än det hittills har varit.
EnglishCan it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Kan det vara så att de kriterier som hittills har använts inte har varit ändamålsenliga?
EnglishWe are aware of that and I would not wish to wait till 1999 to see what the situation is.
Den uppmärksamheten finns och jag skulle inte vilja vänta med det på situationen efter 1999.
EnglishWhat we have done up till now has been successful but it is not sufficient for the future.
Det vi har gjort hittills har varit framgångsrikt, men det är inte tillräckligt för framtiden.
EnglishOoh, I don't know because, uh, my parents are on a distress call, and they won't be home till late.
Det vet jag inte, för...... mina föräldrar är på ett uppdrag långt borta, och kommer hem sent.
EnglishUp till now, we have been talking mainly about the economic crisis.
Hittills har vi framför allt talat om den ekonomiska krisen.
EnglishAs we can see from the calendar, it is not long till 4 May 1999.
Den sista och mycket viktiga punkten: Snart är det, som almanackan visar, den 4 maj 1999.
EnglishI thought you weren't due till next week, you eager beaver.
Jag trodde inte det var förrän nästa vecka, din ivriga rackare.
EnglishThe scandal is not that someone has had their fingers in the till.
Skandalen är inte att någon försnillat pengar ur kassan.