« are » traduction en swahili

EN

« are » en swahili

SW
are (aussi: is, place, what kind)

Synonymes anglais de « are »

are
English

Exemples d'usage pour « are » en swahili

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNot the World Bank, where I worked for 21 years and rose to be a vice president.
Wala Benki ya Dunia, ambako nilifanya kazi kwa miaka 21 na kufikia cheo cha makamu wa rais.
EnglishIn 1957, five missionaries attempted contact and made a critical mistake.
Mnamo mwaka 1957, wamishonari watano walijaribu kuwatembelea na wakafanya kosa kubwa.
EnglishResidents were often given less than a month's notice before their buildings were razed.
Wakazi wa huko walipewa notisi ya chini ya mwezi mmoja kabla majengo yao hayavunjwa.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
Katika jimbo la New York, Robert Moses alichochea kampeni ya upanuaji wa barabara kubwa.
EnglishThey cached all the oil; they got all the money; but health cannot be bought at the supermarket.
Walivuna mafuta yote, walipata pesa zote, lakini afya haiwezi kununuliwa dukani.
EnglishNeither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.
Si uharibifu wa wadi ya tisa wala Bronx Kusini ulikuwa hauzuiliki.
EnglishWhen a video is age-restricted, a warning screen displays before the video plays.
Wakati mwingine video haziendi kinyume na Miongozo ya Jumuialakini zaweza kuwa hazifai kila mtu.
EnglishLow-income citizens often use emergency room visits as primary care.
Wananchi wanaopata kipato kidogo mara nyingi wanatumia vyumba vya dharura kama msingi.
EnglishBecause nobody's going to help you and support you if you're not managing your own finances well.
Kwasababu hakuna atakayekusaidia na kukuongoza iwapo hudhibiti fedha zako vizuri.
EnglishBut in the middle, we have most the world population, and they have now 24 percent of the income.
Lakini katikati, tuna idadi kubwa ya watu duniani, wenye asilimia 24 ya kipato.
EnglishRepower America with 100 percent clean electricity within 10 years.
Kuipa nguvu mpya Marekani kwa kuwa na umeme safi kwa asilimia 100, ndani ya miaka 10.
EnglishVideo: Narrator: America is in crisis -- the economy, national security, the climate crisis.
Marekani ipo katika mzozo, uchumi, Usalama wa taifa, mzozo wa tabia nchi.
EnglishIt comes back in the winter, but not as permanent ice, as thin ice -- vulnerable.
Kinarudi tena wakati wa majira ya baridi, lakini sio kama barafu ya kudumu: bali barafu nyembamba.
EnglishCopyright strikes are counted separately from Community Guidelines strikes.
Wakati huo, akaunti za mtumiaji hazitaondolewa hazitapigwa adhabu.
EnglishAnd the richest 20 percent, they take out of that about 74 percent.
Na asilimia 20 ya matajiri wakubwa kabisa, wanachukua karibu asilimia 74.
EnglishAnd we realized that without the proper legislation to make that possible, that wouldn't happen.
Tumegundua kuwa bila kuwa na sera sahihi za kuwezesha, hilo halitawezekana.
EnglishNow will we let the Gulf Coast languish for a decade or two like the South Bronx did?
Sasa tutaacha pwani ya Gulf iteketee kwa muongo mmoja au miwili kama ilvyokuwa kwa Bronx Kusini?
EnglishWe brought inflation down from 28 percent to about 11 percent.
Tuliweza kudhibiti mfumuko bei kutoka asilimia 28 mpaka karibu asilimia 11.
EnglishSmall video responses are excluded as they can add noise to our bandwidth calculation.
Majibu madogo ya video hutolewa kwani yanaweza kuongeza kelele kwenye hesabu zetu za kipimo data.
EnglishWe consolidated them from 89 to 25 banks by requiring that they increase their capital -- share capital.
Tulizizatiti kutoka 89 kufikia Benki 25 kwa waongeze mtaji wao -- gawio la mtaji.