« to awake » traduction en swahili

EN

« to awake » en swahili

SW
to awake
macho {v}