EN accessories
volume_up
{substantif}

Remove all hardware accessories except your keyboard, mouse, and monitor.
Odstraňte veškeré hardwarové příslušenství s výjimkou klávesnice, myši a monitoru.
Numerous options on where to attach storage pack and additional various accessories.
Podložka nabízí celou řadu možností jak připevnit batoh či různé příslušenství.
Můžete znovu zapojit ostatní hardwarové příslušenství.

Exemples d'usage pour « accessories » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishConsumable Components and Accessories Exempt From Warranty
Pro záruční servis musí být předloženy následující náležitosti:
EnglishOpen Sync Center by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Sync Center.
Vyberte nastavení a plán určující, jak a kdy chcete zařízení synchronizovat s počítačem.
EnglishIf we do any less than our utmost to stop this killing, we become accessories to the slaughter.
Pokud neuděláme vše, co je v našich silách, abychom toto zabíjení zastavili, stáváme se spoluviníky tohoto krveprolévání.
EnglishHistory will therefore demand an explanation from many as accessories to the crime, at the very least due to their failures.
Historie bude proto žádat vysvětlení od mnohých jako spoluviníků zločinu, přinejmenším kvůli jejich selháním.
EnglishThe XTEK line includes Buoyancy Systems, Interchangeable Harnesses, Plates & Wings as well as a range of useful accessories.
Používejte Meridian jako multi-funkční náramkové hodinky, nebo v potápěcím, apnoe nebo gauge módu, které SCUBAPRO přináší.
EnglishThe list of purchases is very broad, from tickets (32%), clothes, shoes and accessories (also 32%), to electrical appliances (23%).
Škála nákupů je velmi široká, od vstupenek (32 %), oblečení, bot a doplňků (rovněž 32 %) po elektrické spotřebiče (23 %).
EnglishWe have a duty to demonstrate very clearly to our citizens that the European institutions are not acting as accessories to 'dark forces'.
Máme povinnost velmi jasně demonstrovat našim občanům, že evropské instituce se nechovají jako společníci "temných sil".
EnglishOpen Sync Center by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Sync Center.
Možnost synchronizace se síťovými složkami není součástí systému Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.
EnglishAxis housing configurator guides you to easily find suitable housings and accessories required to mount your camera correctly in a specific location.
Konfigurátor krytů společnosti Axis vás provede snadno dostupnými vhodnými kryty a příslušenstvím nezbytném ke správné montáži kamery do příslušného umístění.