« badger » traduction en tchèque

EN

« badger » en tchèque

volume_up
badger {substantif}
CS
EN

badger {substantif}

volume_up

Synonymes anglais de « badger »

badger

Exemples d'usage pour « badger » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo if you think of the word "set," a set can be a badger's burrow, a set can be one of the pleats in an Elizabethan ruff, and there's one numbered definition in the OED.
Vezměme třeba anglické slovo „set" - může to být jezevčí nora, „set“ může ale také být záhyb v alžbětinském límci- a to je jedna z číslovaných definic v OED.
EnglishThese conditions are not a cloud cuckoo land where you have to rely on and badger other people in order to get your money - Parliament has been very reasonable here.
Nebude se jednat o žádné nereálné podmínky, kdy byste byli při snaze získat prostředky odkázáni na doprošování se dalších osob - Parlament byl v tomto bodě velice rozumný.
EnglishThe badger-spread disease was first discovered on the day he was due to leave on a two-week holiday last June, and he has since lost 64 of his 82-strong herd.
Choroba roznášená jezevci byla poprvé objevena v den, kdy měl farmář loni v červnu odjet na dvoutýdenní dovolenou, a od té doby přišel ze svého 82členného stáda o 64 kusů dobytka.