« to be going to » traduction en tchèque

EN

« to be going to » en tchèque

CS

EN to be going to
volume_up
{verbe}

to be going to (aussi: to be about, to intend, to plan, to set out)
Is the Commission going to renege and make his eggs uncompetitive?
Hodlá to snad Komise zrušit a způsobit tak, že jeho vejce nebudou konkurenceschopná?
Is the Commission going to do a proper analysis of all this, and when is it going to come forward with it?
Hodlá Komise provést řádnou analýzu všech těchto problémů, a kdy ji hodlá předložit?
Is the Commission taking the initiative going to be a question of weeks or a question of months?
Hodlá Komise vyvinout iniciativu v horizontu týdnů, nebo měsíců?

Traductions similaires pour « to be going to » en tchèque

to be verbe
Be substantif
going substantif
to go verbe
go substantif
to préposition
Czech
to conjonction
Czech

Exemples d'usage pour « to be going to » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
Nebudeme o tom diskutovat, protože se domnívám, že se na tom všichni shodujeme.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Když tahle tělesa vybuchnou, nenapáchají ekologické škody celosvětového rozsahu.
EnglishThis week, we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions.
Tento týden také budeme hlasovat o nezákonné těžbě dřeva a průmyslových emisích.
EnglishI would like to thank the Commissioner for going further than his predecessors.
Chtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že pokročil dále než jeho předchůdci.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
A po tom člověku pak chceme, aby vyhodnotil řadu věcí, mezi nimiž je lechtivost.
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Vážená paní předsedající, nemíním se účastnit této hloupé rozpravy o tekutinách.
EnglishAnd when you tamper with one brain system, you're going to tamper with another.
A když v mozku manipulujete s jedním systémem, tak začnete manipulovat i s jiným.
EnglishOmbudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
Pane ombudsmane, omlouvám se, ale v tuto chvíli chystám tomuto požadavku vyhovět.
EnglishIt is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Nebude již vytvářet zprávy, které stačí pouze vyslechnout, jak tomu bylo doposud.
English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Pane komisaři, provádění Lisabonské strategie nepostupuje příliš zdařile.
EnglishMadam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
Paní předsedající, jsem si jist, že to, o čem budu hovořit, zajímá mnoho lidí.
EnglishIt is going to be a crucial vote tomorrow for a future economy, a green economy.
Pro ekonomiku budoucnosti, zelenou ekonomiku, bude zítřejší hlasování klíčové.
EnglishSometimes employees hear on the radio that they are going to be made redundant.
Stává se, že se zaměstnanci o svém nadcházejícím propuštění dozvědí z rozhlasu.
EnglishBut then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.
Ale na druhé straně, s tou stejnou léčbou se jejich počet zvyšuje - zajímavé.
English(Laughter) It's those people I'd quite like to create in the world going forward.
(smích) A to jsou lidé, které bych v pokrokovém světě rád vytvořil a podpořil.
EnglishEven working with individual companies is not probably going to get us there.
Dokonce ani práce s každou společností zvlášť nás pravděpodobně nedovede k cíli.
EnglishTherefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.
Chystám se tedy, podobně jako paní Bowlesová, tento návrh zamítnout jako celek.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Chystám se využít svůj web abych tam dal pár věcí, které utvoří základní obrázek.
EnglishI’m going to show you how to get the Windows Media Center experience onto your TV.
I’m going to show you how to get the Windows Media Center experience onto your TV.
EnglishIt takes place in real time and you can't control what you're going to say."
Děje se to v reálném čase a vy nemůžete kontrolovat, co se právě chystáte říct."