EN composing
volume_up
{substantif}

composing
composing (aussi: folding)
composing (aussi: creation)
Composing an e‑mail message is just like writing a note in a word processor.
Vytváření e-mailové zprávy se podobá psaní poznámky v textovém procesoru.
When you’re composing or forwarding an email, Outlook.com
Při vytváření nebo přeposílání e-mailu vám Outlook.com

Synonymes anglais de « composing »

composing

Exemples d'usage pour « composing » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou can also change what address an email is sent from while you're composing the email.
Adresu, ze které se e-mail odešle, můžete změnit i během psaní e-mailu.
EnglishAnd this is a six-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra.
A takhle skladá šestileté dítě hudební dílo pro 32členný orchestr.
EnglishWhen you have finished composing the e‑mail message, click Send.
Po vytvoření e‑mailové zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.
EnglishWhen you are finished composing your message, click the Send button.
Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.
EnglishWhen you are finished composing your message, click Send.
Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.
EnglishLook up information in a web browser on one monitor while composing an e‑mail message or document on the other.
Na jednom monitoru můžete vyhledávat informace pomocí webového prohlížeče a na druhém psát e-mailovou zprávu nebo dokument.
EnglishTo start composing an email, click New.
EnglishOnce you've finished composing your message, you type your recipients' e‑mail addresses and the subject of your message in the appropriate boxes, and your message is ready to send.
Po dokončení zprávy zadejte do příslušných polí e-mailové adresy příjemců a předmět zprávy, tím je zpráva připravena k odeslání.