« convenient » traduction en tchèque

EN

« convenient » en tchèque

EN convenient
volume_up
{adjectif}

convenient (aussi: comfortable, cosy, indolent, luxurious)
volume_up
pohodlný {adj. m.}
E‑mail (short for electronic mail) is a convenient way to communicate with others.
E-mail (elektronická pošta) představuje pohodlný způsob komunikace s ostatními.
The Public folders are a convenient way to share files on your computer.
Veřejné složky představují pohodlný způsob sdílení souborů v počítači.
E‑mail is a fast and convenient way to communicate with others.
E‑mail představuje rychlý a pohodlný způsob komunikace s ostatními lidmi.
The Details pane is convenient, but it doesn't show all of the properties that are associated with a file.
Podokno detaily je příhodná funkce, která ovšem nezobrazuje všechny vlastnosti přidružené k souboru.
volume_up
vhodný {adj. m.}
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Složky představují vhodný způsob uchovávání a organizování souborů v počítači.
volume_up
výhodný {adj. m.}
All this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
To vše se odehrává ve stejnou dobu, kdy je proti panu Assangeovi vydán výhodný evropský zatýkací rozkaz.

Synonymes anglais de « convenient »

convenient
English

Exemples d'usage pour « convenient » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Pictures folder is a convenient location to store all of your digital pictures.
Složka Obrázky je umístění vhodné k ukládání digitálních obrázků a fotografií.
EnglishThe Public folder is a convenient way to share files that are stored on your computer.
Složka Veřejné je nejpraktičtější způsob sdílení souborů uložených v počítači.
EnglishAre convenient if you need to burn a large collection of files, such as a music CD.
Jsou vhodné pro vypalování velkých skupin souborů, například hudebních CD.
EnglishAre convenient if you want to burn a large collection of files, such as a music CD.
Jsou vhodné pro vypalování velkých skupin souborů, například hudebních CD.
EnglishHowever, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
Pokaždé však není výhodné ani praktické spouštět omezený počet programů.
EnglishIt is just that it is more convenient for a number of Members to take the Zimbabwe one first.
Jen je zkrátka pro řadu poslanců výhodnější projednávat nejprve otázku Zimbabwe.
EnglishThe default choice is Live File System because it is a more convenient way to create a disc.
Výchozí volbou je systém souborů Live, protože je výhodnější pro tvorbu disku.
EnglishSo scrolls are very convenient, because you can create a large image on a very small table.
Svitky jsou velmi praktické, protože můžete vytvořit velký obraz na docela malém stole.
EnglishThe Search box is one of the most convenient ways to find things on your computer.
Pole Hledat představuje jeden z nejpraktičtějších způsobů vyhledávání různých položek v počítači.
EnglishThe Search box is one of the most convenient ways to find things on your computer.
Pole Hledat je nejpraktičtější způsob vyhledávání v počítači.
EnglishProvides a convenient list of diagnostic tools and other advanced tools that you can run.
Nabízí přehledný seznam diagnostických a jiných rozšiřujících nástrojů, které můžete spustit.
EnglishThis would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
To by bylo velmi příhodné k tomu, aby se mu zabránilo v jeho výpovědi u soudu ve Spojeném království.
EnglishThe Search box is one of the most convenient ways to find things on your computer.
Pole Zahájit hledání představuje jeden z nejpraktičtějších způsobů vyhledávání různých položek v počítači.
EnglishAre convenient because there is no lengthy recording step, such as with Mastered discs.
Jejich použití je pohodlné, protože není nutné zdlouhavé vypalování jako u disků ve standardním formátu.
EnglishThey are ready to show the convenient result to those who pay.
Jsou ochotné ukázat příznivý výsledek těm, kdo si za něj zaplatí.
EnglishAre convenient because there is no lengthy recording step as there is with Mastered discs.
Jejich použití je pohodlné, protože není nutné zdlouhavé vypalování jako u disků ve standardním formátu.
EnglishOn the other hand, the Internet can also be a convenient communication tool for criminals and terrorists.
Internet může být na druhé straně i pohodlným nástrojem komunikace pro zločince a teroristy.
EnglishA single multifunction printer can more convenient to connect to your computer than multiple devices.
Jedna multifunkční tiskárna může být pohodlnější řešení než k počítači připojovat několik zařízení.
EnglishYou might find it convenient to add formatting to your text by using the Format bar in WordPad.
Pravděpodobně zjistíte, že je v programu WordPad výhodné formátovat text pomocí panelu nástrojů Formátování.
EnglishAre convenient if you want to keep a disc in the burn drive and copy files whenever the need arises.
Jsou vhodné, pokud si chcete disk nechat ve vypalovací jednotce a kopírovat soubory, kdykoliv je potřeba.