« cows » traduction en tchèque

EN

« cows » en tchèque

CS
volume_up
cow {substantif}
CS

EN cows
volume_up
{pluriel}

cows
volume_up
krávy {f pl.}
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Krávy jsou v Keni stále vzácnější z důvodu změny klimatu.
Krávy s rozhledem, pařící se hromady kompostu.
According to Spanish Member Mrs Valenciano, cows are better protected in the EU than women.
Podle španělské poslankyně, paní Valencianové, jsou v EU krávy chráněny lépe než ženy.

Synonymes anglais de « cows »

cows
cow

Exemples d'usage pour « cows » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Neměli bychom počítat dobytek a pole uložená do klidu a podobné věci.
EnglishThe possibility of coupling the payment is valid both for suckler cows and for sheep and goats.
Možnost zdvojení platby je platná jak pro chov krav bez tržní produkce mléka, tak pro chov ovcí a koz.
EnglishAlthough we do have a register of that kind for cows, it seems to be more difficult to achieve in relation to firearms.
Přestože evropskou evidenci krav máme, u střelných zbraní je to zřejmě složitější.
EnglishGiven rising oil prices, it is becoming cheaper by the day to burn cereals rather than make bread or feed dairy cows.
Vzhledem k rostoucím cenám ropy je dnes levnější spalovat obiloviny, než péci chleba nebo krmit dojnice.
EnglishIf we are putting premiums for dairy cows online, why not also put the premiums being milked by senior officials online too?
Přidělujeme bonifikaci na dojnice on-line, proč nedat mléčnou bonifikaci také na vyšší úředníky on-line?
EnglishEvery year hundreds of millions of animals - pigs, cows, sheep, hens, horses and other animals - are slaughtered and transported throughout Europe.
Každý rok jsou stovky milionů zvířat - prasat, krav, ovcí, slepic, koní a dalších - poráženy a přepravovány po Evropě.
EnglishThe increase of the quotas is of little relevance since 30 % of the cows in Bulgaria have died of starvation for the first year of the EU membership alone.
Zvýšení kvót má malý význam, protože 30 % krav v Bulharsku uhynulo hladem jen během prvního roku členství v EU.
EnglishMeanwhile, the author of the key UN report on this, Sir Nicholas Stern, urges us to become vegetarian to stop cows farting.
Mezitím na nás autor klíčové zprávy OSN o této záležitosti sir Nicholas Stern naléhá, abychom se stali vegetariány a zastavili tak šílení krav.
EnglishI also used to think that all of our food came from these happy, little farms where pigs rolled in mud and cows grazed on grass all day.
Taky jsem si myslel, že potraviny jsou z těch veselých farmiček, kde se prasátka válí v blátě a kravičky se celý den pasou na trávě.
EnglishI feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
Velmi mě znepokojuje, když se v novinách dočítám, že se na jihu Anglie staví zařízení, která jsou schopna pojmout až 8 000 krav.
EnglishOn the other side of the coin, net contributors such as Germany and Austria are, by and by, becoming the cash cows of the European Union.
Na druhé straně se čistí přispěvatelé, jako je Německo a Rakousko, postupně stávají dojnými kravami Evropské unie, které poskytují peněžní hotovost.
EnglishThe Commission should take a cautious approach in its proposals on milk production, because 70% of the red meat produced in the EU comes from dairy cows.
Komise by měla v souvislosti se svými návrhy na produkci mléka postupovat obezřetně, protože 70 % červeného masa vyprodukovaného v EU pochází z dojnic.
EnglishI have dropped a blob of organic yogurt from happy self-actualized local cows on my counter top, and I grab a paper towel and I want to wipe it up.
Ukápl mi kousek bio-jogurtu vyprodukovaného místními seberealizovanými krávami na moji kuchyňskou linku, a já jsem vzala papírový ubrousek, a chtěla jsem to otřít.