« cox » traduction en tchèque

EN

« cox » en tchèque

volume_up
cox {substantif}

EN cox
volume_up
{substantif}

Synonymes anglais de « cox »

cox
English

Exemples d'usage pour « cox » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
Tento pozměňovací návrh neodráží to, co bylo výslovně ujednáno v balíčku poslance Coxe.
EnglishOn Members' allowances, you concluded the vital work started by Pat Cox.
V oblasti příspěvků pro poslance jste dokončil důležité dílo, které začal Pat Cox.
EnglishThe European Parliament elects Mr Pat Cox as its president.
EnglishWe are flying to Dhaka tomorrow, in order to gather first-hand information about the situation in Cox's Bazar and the Bandarban region.
Zítra letíme do Dháky, abychom přímo na místě získali informace o situaci v Cox's Bazaru v regionu Bandarban.
EnglishXfinity, Road Runner, Cox.net,
EnglishCongratulations to Pat Cox!
EnglishI would also like to congratulate the Irish Government and opposition, and also one of my predecessors, Pat Cox, who led the 'Ireland for Europe' campaign.
Rád bych také pogratuloval irské vládě a opozici, a také jednomu z mých předchůdců, Patu Coxovi, který vedl kampaň "Irsko pro Evropu".
EnglishI also especially thank Pat Cox, who did a great job, and all pro-Lisbon Irish MEPs because they conducted a tremendous campaign in favour of the Treaty.
Obzvláště děkuji také Patu Coxovi, který odvedl skvělou práci, a všem prolisabonským irským poslancům EP, protože vedli ohromnou kampaň ve prospěch smlouvy.