« deception » traduction en tchèque

EN

« deception » en tchèque

volume_up
deception {substantif}
EN

deception {substantif}

volume_up
deception (aussi: bluff, deceit, delusion, fallacy)
No, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Ne, lidé odhalující lži jsou ozbrojeni vědeckými znalostmi o tom, jak poznat klam.
MT: Klam je základní součástí života.
And I'm going to use them to tell you a little bit about my favorite subject: deception.
A použiju je k tomu, abych vám pověděl něco málo o mém oblíbeném jevu: klam.
That is exactly what has been done, and we are being called on to accept this deception.
Právě toto se stalo a my máme tento podvod přijmout.
Podvod je ve skutečnosti vážná věc.
To je otevřený podvod.
deception
volume_up
obelhání {n}

Exemples d'usage pour « deception » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe other things we ask of the Commission is not to tolerate lies and deception.
Další věc, kterou po Komisi požadujeme, je, aby netolerovala lži a podvody.
EnglishMoreover, from 2011, electronic tagging will prevent confusion and deception.
Navíc od roku 2011 bude nejasnostem a podvodům bránit elektronické označování.
EnglishArt is a deception that creates real emotions -- a lie that creates a truth.
Umění je klamem, které vytváří skutečné emoce -- lží, která vytváří pravdu.
EnglishPolitical perversion means nothing but lies and cynical deception of voters.
Politická perverze neznamená nic jiného než lži a cynické podvádění voličů.
EnglishIts composer called Debussy said that art was the greatest deception of all.
Skladatel této hudby jménem Debussy říkával, že umění je tím nějvětším klamem ze všech.
EnglishThe Chinese general Sun Tzu said that all war was based on deception.
Čínský generál Sun Tzu řekl, že všechny války byly postaveny na klamech.
EnglishThis often concerns weaknesses, irregularities, trickery - sometimes even fraud and deception.
Obvykle se týkají slabých stránek, nesrovnalostí a triků, někdy dokonce i podvodů a lží.
EnglishThis will remove the legal basis for deception on humanitarian grounds.
Tím se odstraní právní základ pro podvody z humanitárních důvodů.
EnglishHis five years in government have led to frustration, disillusionment and deception.
Pět let jeho vlády vedlo k frustraci, deziluzi a zklamání.
EnglishHowever, this is tantamount to an accusation of deception, fraud, and unjust enrichment on my part.
Jedná se však v podstatě o obvinění z podvodu, klamu a neoprávněného obohacení z mé strany.
EnglishAnd when you give yourself over to that deception, it becomes magic.
A když se sami odevzdáte tomuto klamu, stává se z toho magie.
EnglishBut there are times when we are unwilling participants in deception.
Ale pak jsou tu situace, kdy si nepřejeme být klamáni.
EnglishSo what I'm going to do is I'm going to show you two patterns of deception.
EnglishCompulsive gamblers are experts at self-deception.
Chorobní hráči jsou odborníci na klamání sebe sama.
EnglishI will have nothing to do with such deception.
S takovým obelháváním nebudu mít nic společného.
English(PL) Mr President, I would like to address those who have detonated their charges of deception and demagogy in this House.
(PL) Pane předsedo, chtěl bych se obrátit na ty, kteří v této sněmovně odpálili nálož klamu a demagogie.
EnglishThere may be fraud, there may be deception.
EnglishMy husband's like, "Honey, deception?
EnglishNot even in the CMEA, however, have we experienced such overt deception as today's deception by the EU of the people of the Member States.
Ale s takovou otevřeností, s jakou dnes Evropská unie podvádí občany členských států, jsme se nesetkali ani v RVHP.
English(Applause) (Music) Marco Tempest: When asked about deception, he said this: Announcer: Magic is the only honest profession.
(Potlesk) (Hudba) Marco Tempest: Když se ho někdo zeptal na otázku klamu, řekl toto: Hlasatel: Magie je jedinným upřímným povoláním.