« endowment » traduction en tchèque

EN

« endowment » en tchèque

volume_up
endowment {substantif}

EN endowment
volume_up
{substantif}

endowment (aussi: funding, grant, subsidy)
endowment (aussi: dedication, devoting)

Synonymes anglais de « endowment »

endowment

Exemples d'usage pour « endowment » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI mean, hands up those of us who fell for endowment mortgages?
Ať zvednou ruce ti z nás, kteří byli nadšeni pojistnými hypotékami.
EnglishHowever, I do not think that anybody could be blamed for the way endowment mortgages went.
Nemyslím si však, že je možné kohokoliv vinit za způsob, jakým bylo nakládáno s pojistnými hypotékami.
EnglishI was surprised to hear you speaking here so openly about the European Endowment for Democracy.
Byl jsem překvapen, když jsem vás zde slyšel tak otevřeně hovořit o Evropské nadaci pro demokracii.
EnglishShe referred to the great phase of endowment mortgages.
EnglishI think we need to spend more time and money on the promotion of democracy and build a true European endowment for democracy.
Domnívám se, že musíme věnovat podpoře demokracie více času i peněz a vytvořit evropskou nadaci pro demokracii.
EnglishAnd we basically founded the park on the idea of an endowment that would pay the equivalent lost fishing license fees to this very poor country to keep the area intact.
A v podstatě jsme založili park na základě dotací, které budou této velmi chudé zemi nahrazovat poplatky za rybolov, aby oblast mohla zůstat nedotčená.
EnglishThe creation of a fund to support energy efficiency and renewable initiatives is especially important, even with a small initial endowment of EUR 146 million.
Vytvoření fondu na podporu energetické účinnosti a iniciativ v oblasti obnovitelných zdrojů má zvláštní význam, a to i přes nevelký počáteční vklad ve výši 146 milionů EUR.