« energetically » traduction en tchèque

EN

« energetically » en tchèque

EN energetically
volume_up
{adverbe}

energetically
energetically (aussi: briskly, forcefully, gamely, lustily)
The EU must remain vigilant and energetically pursue a purposeful policy against this unacceptable corruption.
EU musí zůstat bdělá a energicky prosazovat cílevědomou politiku proti této nepřijatelné korupci.
My thanks, of course, go to Mrs Roure, who has defended this balance, and data protection, so energetically.
Samozřejmě děkuji paní Roureové, která tak energicky hájí tuto vyváženost a ochranu údajů.
I would be sincerely grateful if the European Parliament would continue to support and promote this process energetically.
Budu upřímně povděčen, jestliže Evropský parlament bude tento proces i nadále energicky podporovat a prosazovat.

Synonymes anglais de « energetic »

energetic

Exemples d'usage pour « energetically » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Lisbon Strategy is being energetically implemented as a result of the last spring summit.
Lisabonská strategie je důrazně uplatňována jako výsledek loňského jarního summitu.
EnglishThat is why it must be countered as energetically as possible.
Proto je potřeba, abychom proti ilegální imigraci bojovali co nejenergičtěji.
EnglishFurthermore, I must energetically contradict those who have said that dairy products are too expensive.
Kromě toho musím důrazně oponovat těm, kteří řekli, že mléčné výrobky jsou příliš drahé.
EnglishTo protect developing countries especially, we need to set to work energetically on the other substances.
Zvláště v zájmu ochrany rozvojových zemí se musíme dát ve věci ostatních látek rázně do práce.
EnglishWe will have to face challenges, and our citizens expect us to act very energetically and to live up to their expectations.
Budeme muset řešit nové problémy, a naši občané od nás očekávají, že budeme jednat rozhodně a naplňovat jejich očekávání.
EnglishCommissioner, you have heard: the Commission has Parliament's full support to proceed a little more boldly, a little more energetically.
Vážený pane komisaři, měl jste možnost slyšet, že Komise má plnou podporu Parlamentu, aby postupovala o něco rázněji a energičtěji.
EnglishAlcohol abuse needs to be tackled energetically, especially amongst the young, and Europe must give the Member States as much support as it can.
Ke zneužívání alkoholu je třeba se postavit rázně, a to zejména u mladistvých, a Evropa musí členské státy co nejvíce podporovat.
EnglishFirst of all, we need to energetically engage in work such as developing ships' hulls in order to lower energy consumption and lessen the negative impact on river beds.
Nejprve se musíme účinně zabývat vývojem lodních trupů s cílem snížit spotřebu energie a zmírnit negativní dopad na říční dno.
EnglishOur group, the Group of the European People's Party (Christian Democrats), welcomes the proposals and wishes to cooperate closely and energetically with you and the Council to accomplish them.
Naše skupina, Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté), návrhy vítá a přeje si s vámi úzce a účinně spolupracovat při jejich uskutečňování.