« halves » traduction en tchèque

EN

« halves » en tchèque

CS
volume_up
half {substantif}
CS

EN halves
volume_up
{pluriel}

halves
The brain is intentionally -- by the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum.
Mozek je záměrně... mimochodem, obě poloviny našeho mozku jsou spojeny svazkem nervů nazývaným corpus callosum.
Cohesion has never been needed as much as it is now, when the two halves of Europe, separated after the war by the iron curtain, have come together.
Soudržnost nebyla nikdy tak potřebná jako dnes, kdy se spojily obě poloviny Evropy, které byly po válce oddělené železnou oponou.

Synonymes anglais de « half »

half
English

Exemples d'usage pour « halves » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe segments are then welded together so that each truss consists of two halves.
Jednotlivé části jsou pak svařovány tak, aby každý nosník sestával ze dvou segmentů.
EnglishSo we have two halves of one of the best kitchens in the world.
Takže jsme získali dvě půlky jedné z nejlepších kuchyní na světě.
EnglishFor the reasons that I explained to you in my first answer, this latest year of 2008 has been much more complicated, because it has been made up of two radically different halves.
Z důvodů, které jsem již osvětlil ve své první odpovědi, byl uplynulý rok 2008 mnohem složitější.
EnglishThe gap between the eastern and western halves of the European Union, which is visible, for instance, in wages and in other respects, is unacceptable.
Rozdíly mezi východní a západní polovinou Evropské unie, které jsou zjevné například v oblasti mezd a v jiných ohledech, jsou nepřijatelné.