« hard enough » traduction en tchèque

EN

« hard enough » en tchèque

Consultez les phrases d'usage pour voir « hard enough » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « hard enough » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn fairness, the EU has tried to improve things in Bangladesh, but has it tried hard enough?
Upřímně řečeno, EU se snažila zlepšit situaci v Bangladéši, ale snažila se dostatečně?
EnglishNo one is quite listening hard enough, but I very much believe that that's true.
A nikdo neposlouchá dost pozorně. Ale já tomu opravdu věřím.
EnglishThe transport sector has it hard enough as it is, and is not expecting more taxes imposed by Europe.
Odvětví dopravy to má již dost těžké a nepotřebuje další daně, které jim Evropa chce uložit.
EnglishHeaven knows, building in sustainable management of our own continent's resources is hard enough.
Bůh ví, že budování udržitelného nakládání se zdroji na našem vlastním kontinentu je dosti náročné.
EnglishThe Ahmadinejad regime cannot be tackled hard enough.
Do Ahmadínedžádova režimu se nikdy nemůžeme pustit příliš tvrdě.
EnglishMy accusation is that the Council is failing to work hard enough to increase this trust and thus also cooperation.
Viním Radu z toho, že nedokáže dostatečně zapracovat na zvýšení důvěry, a tudíž také posílení spolupráce.
EnglishWe cannot be hard enough on ourselves in this regard.
V tomto ohledu k sobě nemůžeme být dosti přísní.
EnglishThose who put the package together find it hard enough to explain and it is even harder for people on the outside to understand it.
Pro ty, kdo jej sestavili, je už tak velmi těžké ho nějak vysvětlit, a pro lidi zvenčí je ještě těžší mu porozumět.
English. - In the current economic climate, it is hard enough for small and medium businesses to survive without the added burden of late payments in commercial transactions.
písemně. - V současném hospodářském klimatu je pro malé a střední podniky už tak obtížné přežít, i bez další zátěže v podobě opožděných plateb v obchodních transakcích.

Autres mots

English
  • hard enough