« ingrained » traduction en tchèque

EN

« ingrained » en tchèque

CS

EN ingrained
volume_up
{adjectif}

ingrained (aussi: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {adj. m.}
ingrained
volume_up
zažraný {adj. m.} (špína)

Synonymes anglais de « ingrained »

ingrained

Exemples d'usage pour « ingrained » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe phrase "first-born son" is so deeply ingrained in our consciousness that this statistic alone shocked me.
Úsloví "prvorozený syn" je v našem vědomí tak hluboce zakořeněné, že mě tato statistika šokovala.
EnglishIt is also regrettable and violent when Islamic radicals adopt this same dogged adherence to ingrained traditions.
Stejně politováníhodné je, když islámští radikálové tvrdošíjně lpí na zakořeněných tradicích.
EnglishIf this is the case and it becomes ingrained and established, however, then it will be necessary to carry out information activities in this area as appropriate.
Je-li situace taková, a pokud se utvrdí a začne jít o zavedený stav, pak ale bude nutné provést v této oblasti příslušnou osvětu.
EnglishWhat I want to talk about is the unique ability that the best comedy and satire has at circumventing our ingrained perspectives -- comedy as the philosopher's stone.
Ale chci mluvit o té jedinečné schopnosti, kterou má nejlepší komedie a satira, obcházet naše hluboce zakořeněné hledisko -- komedie jako kámen mudrců.
EnglishWe now need to relinquish our old, ingrained opinions and look to the pan-European approach and what is best for everyone when it comes to asylum and migration.
Musíme se teď vzdát svých starých, zažitých přesvědčení a zaměřit se na panevropský přístup a na to, co je nejlepší pro všechny, pokud jde o azyl a migraci.
EnglishChanging existing regulations and ingrained procedures is not always popular.
Změna platných předpisů a zakořeněných postupů není vždy populární: Vždy se najdou skupiny, které se díky současnému stavu nemusejí vzdát svých privilegií.
EnglishThe current deeply ingrained stereotypes and prejudices on how labour is distributed between the genders not only hinder, but are often used as an excuse to ignore the problems.
Hluboce zažité stereotypy a předsudky o tom, jak má být práce rozdělena mezi muže a ženy, nejenom ztěžují řešení problému, ale často slouží i jako výmluva k jeho přehlížení.