« jack » traduction en tchèque

EN

« jack » en tchèque

volume_up
jack {substantif}
volume_up
Jack {n.pr.}
CS

EN jack
volume_up
{substantif}

1. général

jack (aussi: jackscrew)
jack
volume_up
kluk {m} (v kartách)
jack
volume_up
spodek {m} (v kartách)
jack (aussi: lifter, heaver)

2. Technologie

jack
If you're not sure which jack this is, try plugging your speakers in to each of the jacks to see if any of them produce sound.
Pokud si nejste jisti, o který konektor se jedná, vyzkoušejte zapojení reproduktorů do každého z konektorů a ověřte, zda vychází zvuk.
Once the computer case is open, ground yourself by touching the power supply (the metal casing that surrounds the jack where the power cord plugs in).
Jakmile je skříň počítače otevřena, uzemněte se tím, že se dotknete zdroje napájení (kovový kryt obklopující konektor napájecího kabelu).

3. Anglais américain, argot

jack
volume_up
prachy {s.pl.} [fam.]

Exemples d'usage pour « jack » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
kabel připojující set-top box ke zdířce TV-IN na hardwaru televizního tuneru.
EnglishVerify that you're not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
Zkontrolujte, zda nepoužíváte mezi telefonní zásuvkou a modemem filtr DSL.
EnglishVerify that you are not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
Ověřte, jestli nepoužíváte filtr DSL mezi telefonní zásuvkou a modemem.
EnglishMost computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
Většina reproduktorů se zapojuje do vstupního konektoru na počítači.
EnglishWith that, I would like to just say that Jack Lord said this almost 10 years ago.
Rád bych ještě poznamenal, co řekl Jack Lord před téměř 10 lety.
EnglishIn the famous words of Jack Nicholson, 'this is as good as it gets'.
Použijeme-li slavný výrok Jacka Nicholsona, "je to nejlepší možné řešení".
EnglishThis jack often has a symbol showing an arrow pointing away from the jack.
Tento výstup je obvykle označen symbolem šipky směřující od zdířky.
EnglishIf you're using Digital Subscriber Line (DSL), connect your modem to a phone jack.
Pokud používáte technologii DSL (Digital Subscriber Line), připojte modem k telefonnímu konektoru.
EnglishIf you are using Digital Subscriber Line (DSL), connect your modem to a phone jack.
Pokud používáte technologii DSL (Digital Subscriber Line), připojte modem k telefonnímu konektoru.
EnglishA cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner.
kabel připojující set-top box ke zdířce TV-IN na televizním tuneru.
EnglishA TV signal source (such as from a TV antenna or a cable TV jack)
Zdroj televizního signálu (například z televizní antény nebo zásuvky kabelové televize).
EnglishThe phone line is plugged correctly into the modem and the phone jack.
Do modemu a telefonní zásuvky je správně zapojená telefonní šňůra.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the modem and plug the other end into the wall jack.
Zapojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do zásuvky na zdi.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the modem and plug the other end into the wall jack.
Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do zásuvky na zdi.
EnglishPlug the one end of the S-Video cable into the S-Video jack on the DV camera.
Na obrázku výše jsou znázorněna následující připojení:
EnglishMake sure that your phone cable is connected to the modem in your computer and the wall telephone jack.
Ujistěte se, že je telefonní kabel připojen k modemu v počítači a k telefonní zásuvce.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the modem and plug the other end into the wall jack.
Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do telefonní zásuvky na zdi.
EnglishYou are not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
Nepoužíváte filtr DSL mezi telefonní zásuvkou a modemem.
EnglishMake sure the phone cable isn't defective by plugging a phone into the "telephone" jack on your modem.
Připojte telefon do telefonního konektoru modemu a zkontrolujte, zda není telefonní kabel vadný.
EnglishIf the jacks aren't labeled, check the information that came with your computer to see what each jack does.
Nejsou-li zdířky označeny, vyhledejte popis jejich funkce v dokumentaci dodané s počítačem.