« to join up » traduction en tchèque

EN

« to join up » en tchèque

EN to join up
volume_up
{verbe}

to join up (aussi: to fuse, to merge, to synthesize)
to join up (aussi: to bind, to combine, to connect, to couple)

Traductions similaires pour « to join up » en tchèque

to join verbe
to be up to verbe
up adverbe
up préposition
Czech

Exemples d'usage pour « to join up » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWould the four of you with calculators please bring out your calculators, then join me up on stage.
Mohli byste vy čtyři s kalkulačkami, je prosím vytáhnout a připojit se ke mě na pódiu?
EnglishThe trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
Kouzlo je v tom připojit se, užívat jídlo jako způsob, jak se dívat.
EnglishThe countries of that region are queuing up to join the European Union, and this is the great attractiveness of the EU.
Obrovská přitažlivost Evropské unie se opírá o snahy zemí tohoto regionu o začlenění do ní.
EnglishAnd when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in.
A když potkáte osamělého blázna, jak dělá něco úžasného, mějte tu odvahu být tím prvním, kdo vstane a přidá se.
EnglishWith more countries queuing up to join the EU, I am concerned Wales will see much needed support go to newer Member States.
Se zvyšujícím se počtem zemí, které by se chtěly připojit k EU, mám obavy, že podpora, kterou by Wales tak potřeboval, bude určena novějším členským zemím.
EnglishHow do you join up Article 148, which coordinates employment policies, with Article 12, which coordinates economic policies?
Jak chcete dosáhnout shody s článkem 148, který koordinuje politiky zaměstnanosti, a jak se vyrovnáte s článkem 12, který koordinuje hospodářské politiky?
EnglishWith more and more countries queuing up to join the EU, I am worried that Wales will see much-needed support go to newer member countries.
Se zvyšujícím se počtem zemí, které by se chtěly připojit k EU, mám obavy, že podpora, již by Wales tak potřeboval, bude určena novějším členským zemím.
EnglishAd hoc networks can only be wireless, so you must have a wireless network adapter installed in your computer to set up or join an ad hoc network.
Síť ad hoc může být pouze bezdrátová, abyste tedy mohli síť ad hoc nastavit nebo se k ní připojit, musí být v počítači nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér.
EnglishI therefore call upon the Commission and the Member States to join forces and ramp up the fight against tuberculosis in order to succeed in controlling and eradicating this disease.
Vyzývám proto Komisi a členské státy, aby spojily své síly a zintenzívnily boj proti tuberkulóze s cílem dostat tuto nemoc pod kontrolu a vymýtit ji.