« pass » traduction en tchèque

EN

« pass » en tchèque

volume_up
pass {substantif}

EN pass
volume_up
{substantif}

1. général

pass (aussi: ticket)

2. Sports

pass
pass

Exemples d'usage pour « pass » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
A konečně, neobejdeme se bez společného přehodnocení naší energetické politiky.
EnglishHowever, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Tyto normy však přinášejí náklady, které nemůžeme přenášet na naše spotřebitele.
EnglishI think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
Myslím si, že poselství bylo vyslechnuto, ale budu o něm samozřejmě informovat.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Také bych ho rád požádal, aby vyřídil poděkování předsedovi výboru, panu Deprezovi.
EnglishSecondly, what will happen if a nuclear power fails to pass the stress test?
Zadruhé, co se stane, když některá jaderná elektrárna zátěžovým testem neprojde?
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Žiji na důležité železniční trase - na trati přes Brennerský průsmyk do Verony.
EnglishThis, in my opinion, is an assault on all rural areas, which we should not let pass.
Podle mého názoru je to útok na venkovské oblasti, který bychom neměli připustit.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Pokud v této zkoušce neuspějeme, potom se neapolské plameny rozhoří po celé Evropě.
EnglishWe react strongly, and we pass our judgment on small countries very quickly.
Reagujeme důrazně a naše kritika vůči malým zemím na sebe nenechá dlouho čekat.
EnglishI believe that something rather like this arrangement, one day, will come to pass.
Domnívám se, že k něčemu takovému jako by bylo toto uspořádání jednou dojde.
EnglishThat is the information I wanted to pass on to you on behalf of Mrs Ferrero-Waldner.
To je tedy informace, kterou jsem vám chtěl jménem paní Ferrero-Waldnerové předat.
EnglishTo pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Přenesení těchto nákladů na spotřebitele může mít za následek snížení návratnosti.
EnglishI very much doubt that the ECHR will always pass neutral and appropriate judgments.
Velmi pochybuji o tom, že ECHR vždy vynese neutrální a odpovídající rozsudky.
EnglishYou can rely on us to pass these demands on to our partners in the Council.
Můžete se spolehnout na to, že tyto požadavky odevzdáme i našim partnerům v Radě.
EnglishThis tendency to compare to the past is causing people to pass up the better deal.
Díky téhle tendenci srovnávat s minulostí lidé často odmítnou lepší nabídku.
EnglishIran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.
Íránští soudci zcela běžně vynášejí rozsudky smrti nad homosexuály a teenagery.
EnglishI am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.
Jsem také velmi vděčný vašim týmům, pane ministře; prosím předejte jim mé díky.
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
Tento požadavek tedy, pane Cashmane, předám a budu o výsledcích informovat.
EnglishSo it made a very low pass, just a few hundred kilometers above the surface.
Takže udělala velmi nízký přelet, jen několik stovek kilometrů nad povrchem.
EnglishAll of the three planned corridors pass through important population centres.
Všechny tři plánované koridory procházejí důležitými demografickými centry.