« to patch up » traduction en tchèque

EN

« to patch up » en tchèque

EN to patch up
volume_up
{verbe}

to patch up (aussi: to do up, to fix, to make good, to mend)
to patch up (aussi: to sew up)

Traductions similaires pour « to patch up » en tchèque

patch substantif
to patch verbe
to be up to verbe
up adverbe
up préposition
Czech

Exemples d'usage pour « to patch up » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo that engineers use this time to come up with a cool patch for code, come up with an elegant hack.
A tak inženýři využijí čas na vytvoření nějaké šikovné záplaty programu, či elegantního hacku.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
Zavedení ochranné doložky je vhodným opatřením, nestačí však na zalátání všech slabých míst v dohodě.
EnglishIn short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
Stručně řečeno nebylo vyřešeno - a ani nebude vyřešeno - nic, dokud se systém místo záplatování zásadním způsobem nezmění.
EnglishIt could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Mohl by to být též sluneční svit prosvítající skrze mraky, který osvítí kus země, čímž ho zvýrazňuje v porovnání s šerým okolím.
EnglishYet again, nothing will be resolved without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up to guarantee its survival.
Ale opět zdůrazňuji, že pokud nedojde k zásadní změně celého systému a budeme se místo toho snažit ten stávající systém slepit jen tak, aby přežil, nevyřeší se nic.