« petrol » traduction en tchèque

EN

« petrol » en tchèque

volume_up
petrol {substantif}
CS

EN petrol
volume_up
{substantif}

1. Chimie

petrol
Moreover, there is no reason to have separate taxes on unleaded petrol and diesel.
Neexistuje žádný důvod mít odlišné daně na bezolovnatý benzín a naftu.
They are not receiving any help with regard to petrol and have been completely forgotten.
Těm se žádné podpory na benzin nedostává, úplně se na ně zapomnělo.
Mr Kovács suggests a considerable increase in the minimum rates for unleaded petrol and gas oil.
Pan Kovács navrhuje výrazné zvýšení minimálních daňových sazeb na bezolovnatý benzín a plynový olej.

Synonymes anglais de « petrol »

petrol

Exemples d'usage pour « petrol » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn the case of unleaded petrol, unfortunately, there will be no change by this means.
U bezolovnatého benzinu však bohužel tímto způsobem ke změně nedojde.
EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Pane předsedo Barroso, úlohou komisaře není přilévat olej do ohně.
EnglishHydrogen powered vehicles are just as safe as passenger cars powered by diesel or petrol.
Vodíková vozidla jsou stejně bezpečná jako osobní automobily poháněné benzinem nebo naftou.
EnglishEUR 45 is the difference since, for the average car, it costs EUR 60 to fill the petrol tank.
Vzniká tak rozdíl 45 EUR na průměrné vozidlo při ceně 60 EUR za natankování plné nádrže.
EnglishLess petrol stations per capita the bigger you are -- not surprising.
Čím větší město, tím méně benzínek na jednotku - nic překvapujícího.
EnglishElectricity in road transport is many times more efficient than the use of petrol or diesel.
Využití elektřiny v silniční dopravě je mnohokrát účinnější než využívání benzinu nebo nafty.
EnglishI abstain, given that this document does not make a single reference to a post-petrol future.
Zdržuji se hlasování, protože tento dokument neobsahuje jedinou zmínku o budoucnosti bez benzínu.
EnglishDemand is increasing, pushing prices up - we see that every day at the petrol station.
Poptávka po nich roste a tlačí ceny nahoru - můžeme se o tom každodenně přesvědčit na čerpacích stanicích.
EnglishWhere are we to find petrol when all the Indians are driving Tatamobiles?
Kde budeme získávat ropu, když Indové řídí vozy Tata?
EnglishThat is that the number of petrol stations in the city is now given to you when you tell me its size.
Tzn. že vám řeknu počet benzínek, když mi zadáte velikost města.
EnglishWe cannot therefore have uniform taxation for everything, for excise duty on petrol for example.
Proto jednotné zdaňování není vhodné ve všech případech, například v případě spotřební daně z benzinu.
EnglishCommon rules on petrol tax ensure fair trade and prevent harmful tax competition
Společná pravidla pro daně z pohonných hmot zajišťují spravedlivý obchod a pomáhají předcházet škodlivé daňové soutěži
EnglishThe truth is that people care more about the petrol price and the bread bill than about the grand aims of our Union.
Pravdou je, že lidi zajímá více cena benzinu a chleba, než velkolepé cíle naší Unie.
EnglishI am very happy about the, albeit deceptive, proposal made with regard to the additional cent on petrol.
Velkou radost mi udělal návrh, byť poněkud ošidný, aby se k ceně benzinu připočítával jeden cent.
EnglishPetrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles (
Rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (
EnglishInstead of solving the problems, we are pouring petrol onto the fire.
My neřešíme problémy, ale přiléváme oleje do ohně.
EnglishWhat about the rising fuel prices (diesel and especially petrol)?
A co stoupající ceny paliv (nafty a zejména benzinu)?
EnglishThe difference in prices of gas oil used as motor fuel and unleaded petrol are indeed significant.
Rozdíly v cenách plynového oleje užívaného jako motorové palivo a bezolovnatého benzinu jsou skutečně značné.
EnglishI do not support the provisions of the directive on the harmonisation of excise duty rates on gas oil and petrol.
Nepodporuji ustanovení směrnice o harmonizaci sazeb spotřební daně z plynového oleje a benzinu.
EnglishThe idea of having weekly petrol stock measurements in Europe is one issue which I was sorry not to be able to carry through.
Lituji toho, že jsem nedokázal prosadit myšlenku týdenních měření zásob benzinu v Evropě.