« pod » traduction en tchèque

EN

« pod » en tchèque

volume_up
pod {substantif}
CS

« pod » en anglais

volume_up
pod {prép.}

EN pod
volume_up
{substantif}

1. général

pod (aussi: aggregation, bunch, burst, clump)
pod (aussi: purse)

2. Botanique

pod (aussi: legume, hull)

Synonymes anglais de « pod »

pod

Exemples d'usage pour « pod » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou were, to a certain extent, protecting me in that they should not check my iPod.
Snažila jste se mne do jisté míry ochránit před tím, aby mi nekontrolovali iPod.
Englishcalendar on your Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch, or Android device
můžete mít ve svém Windows Phone, iPhonu, iPadu, iPodu Touch nebo Androidu.
EnglishI was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
Na iPodu jsem pouštěl píseň Leonarda Cohena 'I'm Your Man' pro mé doktory a sestry.
Englishon your Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch, or Android.
můžete mít ve svém Windows Phone, iPhonu, iPadu, iPodu Touch nebo Androidu.
EnglishAnd he came on, he was presenting the video iPod, and what was on the enormous iPod behind him?
Tehdy přišel a předváděl video na iPodu a hádejte, co bylo na obrovském iPodu na plátně za ním?
EnglishI have no iPod, so there is no problem yet.
Žádný iPod nemám, takže takový problém zatím neexistuje.
English

~~~ To add a Outlook.com ~~~ account to your iPhone, iPad, or iPod Touch, follow these quick steps: ~~~

~~~ Chcete-li přidat účet Outlook.com do zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, postupujte následovně: ~~~

English(Laughter) Not to worry though, that was quickly rescued by the iPod, Facebook and, indeed, angry birds.
(Smích) Buďte ale v klidu, ta byla rychle zachráněna pomocí iPodu, Facebooku a ovšem také Rozhěvanými ptáky (počítačovou hrou "Angry Birds").
English(Laughter) (Applause) These days an iPod Classic can hold 40,000 songs, which is to say eight billion dollars-worth of stolen media.
(Smích) (Potlesk) V současnosti se do jednoho iPodu Classic vejde až 40 000 písniček, což je osm miliard dolarů v hodnotě ukradených médií.
EnglishFinally, I wish you an excellent trip to New Zealand next month, and please make sure that your iPod does not contain any illegally downloaded material!
Závěrem vám chci popřát příjemnou cestu příští měsíc na Nový Zéland a ujistěte se prosím, že váš iPod nebude obsahovat žádný nezákonně stažený materiál!
EnglishThere's a great quote that was written in the New York Times that said, "Sharing is to ownership what the iPod is to the 8-track, what solar power is to the coal mine."
Mám tady skvělý citát z New York Times, který říká: "Sdílení se má k vlastnictví jako iPod k magnetofonu, jako sluneční energie k uhelnému dolu."
EnglishSo the machine would get started, it would travel some distance, reacting along the way, hit play on an iPod or a tape deck or something that would start playback.
Takže přístroj se měl spustit, urazit nějakou vzdálenost, reagovat během cesty, zmáčknout tlačítko na iPodu nebo na přehrávači nebo něco, co spustí přehrávání.