« rebelling » traduction en tchèque

EN

« rebelling » en tchèque

volume_up
rebel {substantif}

EN rebelling
volume_up
{adjectif}

volume_up
vzpurný {adj. m.}

Synonymes anglais de « rebel »

rebel

Exemples d'usage pour « rebelling » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt has not succeeded either in improving the situation for its society, which is rebelling and claiming its legitimate rights.
Neuspěla ani ve zlepšování situace společnosti, která se bouří a požaduje svá legitimní práva.
EnglishWhat exactly do these people want, who are rebelling against regimes which they have voted for, as their guide and governor, for the past 30 or 40 years?
Co přesně chtějí lidé, kteří se bouří proti režimům, pro něž hlasovali jako pro své vůdce a vládce v posledních 30 nebo 40 letech?
EnglishThe statements by the European Union and the United States of America to the people rebelling in the area have a single objective: to disorientate the people in their struggle.
Prohlášení Evropské unie a Spojených států amerických k lidem bouřícím se v této oblasti mají jediný cíl: dezorientovat lidi v jejich boji.
EnglishSo for every digital renegade that is revolting in the streets of Tehran, there may as well be two digital captives who are actually rebelling only in the World of Warcraft.
Takže na každého digitálního odpadlíka, který demonstruje v ulicích Teheránu, tu mohou být dva digitální zajatci, kteří se bouří jen v ulicích World of Warcraft.
EnglishFirstly, it is of an ethnic nature, since it was directed against the rebelling Ukrainian people, who had displayed their opposition to Russification on more than one occasion.
Je za prvé etnické povahy, protože byl namířen proti ukrajinskému lidu, který vypověděl poslušnost a který svůj odpor k poruštění dal najevo při nejedné příležitosti.