« rebellious » traduction en tchèque

EN

« rebellious » en tchèque

EN rebellious
volume_up
{adjectif}

rebellious (aussi: factious)
volume_up
odbojný {adj. m.}
rebellious
Côte d'Ivoire has the chance to bring to an end a decade of political, military and provisional government crises that divided the country into loyalist south and rebellious north.
Pobřeží slonoviny má šanci ukončit desetiletí krizí politických, vojenských a prozatímních vlád, které zemi rozdělilo na loajální jih a povstalecký sever.

Synonymes anglais de « rebellious »

rebellious

Exemples d'usage pour « rebellious » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Vojenští vůdci považují svou diktaturu za nezbytnou k uchování trvalé jednoty země a potlačení rebelujících národností.
EnglishWhen resistance against collectivisation among the peasants grew, he decided to physically eliminate those living in the most rebellious regions.
Když mezi sedláky začal narůstat odpor proti kolektivizaci, rozhodl se fyzicky zlikvidovat všechny, kdo žili v nejvzdorovitějších oblastech.
EnglishEncouraging dissent is a rebellious notion because it goes against our very instincts, which are to surround ourselves with opinions and advice that we already believe or want to be true.
Podpora nesouhlasu je rebelský pojem, protože jde proti našim přirozeným instinktům obklopit se názory a radami, kterým už věříme nebo chceme, aby byly pravdivé.