« resolutely » traduction en tchèque

EN

« resolutely » en tchèque

EN resolutely
volume_up
{adverbe}

resolutely (aussi: peremptorily)
The European Union and the Member States resolutely oppose the death penalty under all circumstances.
Evropská unie a členské státy se rezolutně staví proti trestu smrti za všech okolností.
. - (FR) I voted resolutely in favour of the ambitious European Parliament resolution on access to documents for the citizens.
. - (FR) Hlasoval jsem rezolutně ve prospěch ambiciózního usnesení Evropského parlamentu o přístupu občanů k dokumentům.
Mr President, I am resolutely opposed to the removal of the right of the United Kingdom to exercise an opt-out on the Working Time Directive.
Pane předsedající, stavím se rezolutně proti tomu, aby bylo zrušeno právo Spojeného království uplatňovat výjimku ze směrnice o pracovní době.

Synonymes anglais de « resolutely »

resolutely
English
resolute

Exemples d'usage pour « resolutely » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Trest smrti rozhodně odmítáme v každé formě a bez ohledu na jeho zdůvodnění.
EnglishI am convinced that the EU must act more resolutely against Russia in this matter.
Jsem přesvědčen, že v této záležitosti musí EU jednat proti Rusku s větší rozhodností.
EnglishI am resolutely opposed to any measure favouring harmonisation of taxes across the EU.
Jsem rozhodně proti jakémukoli opatření, které by směřovalo k harmonizaci daní v EU.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Pohotovým a rozhodným způsobem reaguje na lidské tragédie v celém světě.
EnglishI am resolutely opposed to such a deployment and will campaign against it.
Jsem rozhodně proti takovému rozmísťování a budu proti němu vést kampaň.
EnglishIt is vital for Parliament to mark this event as solemnly and as resolutely as possible.
Je důležité, aby Parlament tuto událost označil za co nejslavnostnější a co nejpevnější.
EnglishThere are five measures we expect Belarus to take resolutely and irreversibly.
Očekáváme, že Bělorusko důsledně a nezvratně provede pět opatření.
EnglishI therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Z těchto důvodů jsem rozhodně hlasovala pro podporu tohoto ambiciózního projektu.
EnglishI resolutely reject these attacks against the Secretary General of the European Parliament.
Proti těmto útokům proti generálnímu tajemníku Evropského parlamentu se rázně ohrazuji.
EnglishThese main priorities resolutely demand increased involvement of women in the labour market.
Tyto hlavní priority rozhodně vyžadují rostoucí účast žen na trhu práce.
EnglishI am, however, resolutely opposed to the calls for health warnings.
Rozhodně však nesouhlasím s výzvou k zavedení zdravotních varování.
EnglishI am resolutely confident that the CAP will become more sustainable over time.
Jsem rozhodně přesvědčen, že společná zemědělská politika se bude v budoucnu stávat stále udržitelnější.
EnglishIt will not surprise you to learn that I am resolutely in favour of the first of these arrangements.
Asi vás nepřekvapí, že jsem rozhodným zastáncem prvního z těchto řešení.
EnglishBy implementing these actions, the European Union must be the leader and act more resolutely.
Při provádění těchto kroků musí být Evropská unie vůdčí silou a musí jednat s větší rozhodností.
EnglishThe European Union does not react resolutely enough to attacks and discrimination against Christians.
Evropská unie na útoky proti křesťanům a jejich diskriminaci nereaguje dostatečně rázně.
EnglishIncidentally, no one will defend European law as resolutely as I do.
Mimochodem, nikdo by nebránil evropské právo důrazněji než já.
EnglishFor many years now the European Parliament has resolutely championed the cause of human rights in Tibet.
Evropský parlament již řadu let odhodlaně bojuje za lidská práva v Tibetu.
EnglishThe government, in turn, should support this switch far more resolutely, not least fiscally.
Vláda by pak měla tento přechod podporovat mnohem odhodlaněji a v neposlední řadě prostřednictvím daní.
EnglishHowever, until then, there is still a long road to travel, and I hope that China resolutely follows that road.
Do té doby však zbývá ještě dlouhá cesta a doufám, že Čína rozhodně po této cestě kráčí.
EnglishThat is why it is right for us resolutely to promote and support the reduction of public debt in Greece.
Proto je správné, abychom důrazně prosazovali a podporovali snižování řeckého veřejného dluhu.