« resolving » traduction en tchèque

EN

« resolving » en tchèque

volume_up
resolving {substantif}

EN resolving
volume_up
{substantif}

The next normal step would be for this measure to be followed by the United States resolving the situation of the people currently being held in detention.
Běžně by po tomto rozhodnutí následovalo vyřešení situace zadržovaných osob ze strany Spojených států.

Synonymes anglais de « resolving »

resolving
English

Exemples d'usage pour « resolving » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
Zpráva je velmi užitečná jako první krok na cestě k řešení tohoto problému.
EnglishFor more information, see Resolving sync conflicts: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Řešení konfliktů synchronizace, nejčastější dotazy.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Tato akce je součástí našeho trvalého úsilí v této oblasti ohledně vyřešení konfliktu.
EnglishMy question is, do we put 2-2.5% of our collective effort into resolving it?
Moje otázka zní: Vynakládáme 2-2,5 % našeho společného úsilí na řešení tohoto problému?
EnglishResolving disputes by diplomatic means guarantees equality of treatment between countries.
Řešení sporů diplomatickou cestou zaručuje rovné zacházení s jednotlivými zeměmi.
EnglishWe have structural deficits in the EU, which the institutions are responsible for resolving.
V EU máme strukturální nedostatky, které musíme institucionální cestou odstranit.
EnglishI am glad that the programme voted through also contains proposals for resolving visa issues.
Jsem potěšena, že přijatý program rovněž obsahuje odkazy na řešení otázky víz.
EnglishThis report focuses on the contribution of EU regional policy to resolving the economic crisis.
Tato zpráva se věnuje podílu regionální politiky EU na řešení hospodářské krize.
EnglishResolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Pro moji zemi je politickou prioritou řešení konfliktu v Podněstří.
EnglishWomen should participate in the entire process of preventing and resolving conflicts.
Ženy by se měly podílet na celém procesu prevence a řešení konfliktů.
EnglishThe European Union appears to have the ability to help in resolving conflict.
Zdá se, že má Evropská unie schopnost pomáhat při řešení konfliktů.
EnglishThe Union should give priority to resolving the matter within the framework of the WTO.
Unie by měla řešení této záležitosti v rámci WTO pokládat za prioritu.
EnglishThis same justice also applies to resolving the situation of minority ethnic communities.
Tatáž spravedlnost je také nezbytná k vyřešení situace etnických menšinových společností.
EnglishHere are answers to some common questions about resolving sync conflicts.
Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají konfliktů synchronizace.
EnglishThe third key area for resolving the crisis is therefore the restoration of confidence.
Třetí oblastí, která je tedy klíčem k řešení krize, je obnova důvěry.
EnglishThe EU and your Presidency must play their part in resolving the issue of Kosovo's status.
Unie a Vaše předsednictví musí v řešení statusu Kosova hrát svou roli.
EnglishThis can only encourage it to try and resort to resolving other issues in a similar fashion.
To je může jen povzbudit k tomu, aby se pokoušelo řešit i jiné otázky podobným způsobem.
EnglishFor these three countries our support should also be more concerned with resolving the conflicts.
Také u těchto tří zemí musí naše podpora spočívat hlavně v řešení konfliktů.
EnglishFor more information, see Resolving sync conflicts: frequently asked questions.
Pokud není v seznamu uvedeno, zkontrolujte, zda software dodaný se zařízením umožňuje synchronizaci.
EnglishMake sure that your domain is resolving correctly and try again.
Zkontrolujte, zda je váš název domény rozlišován správně, a zkuste operaci zopakovat.