« resoundingly » traduction en tchèque

EN

« resoundingly » en tchèque

EN resoundingly
volume_up
{adverbe}

resoundingly (aussi: aloud, loud, loudly, noisily)
This resistance is echoed resoundingly in arguments over the budgetary costs of such a common policy, which would seem to be unsustainable in a crisis context.
Tento odpor hlasitě zaznívá v argumentech ohledně rozpočtových nákladů takové společné politiky, která by se v souvislosti s krizí zdála neudržitelná.
resoundingly (aussi: sonorously, resonantly, ringingly)

Synonymes anglais de « resounding »

resounding

Exemples d'usage pour « resoundingly » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMy group therefore resoundingly rejects the Directive.
EnglishAnd this took care of the situation resoundingly.
EnglishThey have failed resoundingly.
EnglishCommissioner, we are delighted that you were so resoundingly endorsed as a Commissioner for Health and Consumer Protection DG.
Vážená paní komisařko, velmi nás těší, že vaše jmenování do funkce komisařky pro zdraví a ochranu spotřebitelů se setkalo s tak jednoznačnou podporou.
EnglishUltimately, it was held up by an amendment on which we have resoundingly voted several times in this Parliament, but which was not accepted by the Council.
Nakonec byl zablokován pozměňovacím návrhem, o kterém jsme v tomto parlamentu několikrát hlasovali, ale který Rada nepřijala.