« restore » traduction en tchèque

EN

« restore » en tchèque

EN restore
volume_up
{adjectif}

restore

Exemples d'usage pour « restore » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRestore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
Obnovte fotografii do původního umístění a poté se ji znovu pokuste upravit.
EnglishYou can then restore all of those windows by shaking the open window again.
Opětovným zatřesením otevřeného okna obnovíte ostatní okna do původní velikosti.
EnglishSystem Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
System Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
EnglishA great thing about System Restore is that there is a return policy of sorts.
A great thing about System Restore is that there is a return policy of sorts.
English(NL) Mr President, I have clearly stated what is necessary to restore confidence.
(NL) Pane předsedající, jasně jsem řekla, co je nezbytné k obnovení důvěry.
EnglishDo you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?
Myslíte si, že opatření, které jste uvedl, jsou dostatečná na obnovu této důvěry?
EnglishRemoving programs you don't use can help restore your computer's performance.
Odebráním programů, které už nepoužíváte, tedy přispějete ke zvýšení výkonu počítače.
EnglishBefore installing any digital media components, set a system restore point.
Před instalací jakýchkoli součástí digitálních médií nastavte bod obnovení systému.
EnglishUnless we balance the books, we will not restore confidence in Europe's economies.
Neuvedeme-li do rovnováhy své příjmy a výdaje, neobnovíme důvěru v evropské ekonomiky.
EnglishTo restore or move a gadget, you can simply drag the gadget where you want it.
Obnovení nebo přesun miniaplikace lze provést jednoduše přetažením na požadované místo.
EnglishYou can create a restore point manually at any time by following the steps below.
Bod obnovení je možné vytvořit kdykoli ručně pomocí následujících kroků.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Pokud funkci ochrany systému znovu zapnete, budou vytvořeny nové body obnovení.
EnglishThis reform was drawn up in 2005 and was supposed to restore equilibrium in this market.
Tato reforma byla vypracována v roce 2005 a měla na tomto trhu nastolit rovnováhu.
EnglishFor more information, see System Restore: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Nástroj Obnovení systému, nejčastější dotazy.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Když funkci Ochrana systému znovu zapnete, jsou vytvořeny nové body obnovení.
EnglishFor instructions about restoring your files, see Restore files from a backup.
Pokyny k obnovení souborů naleznete v tématu Obnovení souborů ze zálohy.
EnglishFor more information about setting restore points, see What is System Restore?
Další informace o nastavení bodů obnovení získáte v tématu Co je nástroj Obnovení systému?
English

~~~ Safety & Security ~~~

~~~

~~~ Backup and Restore ~~~

~~~ Co je Index uživatelských zkušeností se systémem Windows? ~~~

EnglishIf System Restore returns an error, try using a different restore point.
Pokud nástroj Obnovení systému vrátí chybu, zkuste použít jiný bod obnovení.
EnglishIn the short term we all need a response that will restore confidence and stabilise markets.
Všichni potřebujeme v brzké době řešení, které obnoví důvěru a stabilizuje trhy.