« state administration » traduction en tchèque

EN

« state administration » en tchèque

EN state administration
volume_up
{substantif}

state administration
The state administration subjects Christian children in the public schools to religious discrimination.
Státní správa podrobuje křesťanské děti ve státních školách náboženské diskriminaci.

Traductions similaires pour « state administration » en tchèque

state substantif
state adjectif
to state verbe
administration substantif
Czech

Exemples d'usage pour « state administration » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf so, it speaks poorly of the state of administration in the European Union.
Pokud ano, vypovídá to nelichotivě o stavu správy Evropské unie.
EnglishThe media, rule of law, the opposition, the autonomy of the state administration, have all been affected.
Média, právní stát, opozice, autonomie státní správy - to vše bylo zasaženo.
EnglishFirstly, it leads to renewed partisanship in state administration, which contravenes the law on the public servants' statute.
Zaprvé, vede k obnově předpojatosti ve státní správě, což odporuje zákonu o statutu státních zaměstnanců.
EnglishIt is essential that these measures have a direct impact on farmers and not just on each Member State's administration, as has very often been the case.
Je nezbytné, aby tato opatření měla přímý dopad na zemědělce a nejen na správní orgány každého členského státu, jak k tomu často dochází.
EnglishI am convinced that in organisational terms the Swedish Presidency will be a great success and that it will be taken care of truly excellently by the competent Swedish state administration.
Jsem přesvědčena, že pokud jde o organizaci, švédské předsednictví bude velice úspěšné a že bude skutečně příkladně zajišťováno příslušnou švédskou státní správou.
EnglishThe point is that the political system must - of course always, but especially in such times - create outlets for restoring citizens' confidence in the administration, the state and unions.
Jde o to, že politický systém musí v této době - samozřejmě vždy, ale především v této době - nacházet východiska pro obnovení důvěry občanů ve správu, stát a odbory.