« to synthesize » traduction en tchèque

EN

« to synthesize » en tchèque

EN to synthesize
volume_up
{verbe}

1. général

to synthesize (aussi: to fuse, to merge, to join up)
to synthesize (aussi: to synthesise)

2. Chimie

to synthesize

Exemples d'usage pour « to synthesize » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd when you synthesize it all, it's giving us a new view of human nature.
Když to dáme všechno dohromady, získáme nový pohled na lidskou povahu.
English(Laughter) ~~~ We synthesize happiness, but we think happiness is a thing to be found.
Vyrábíme štěstí, ale přesto si myslíme, že štěstí se musí najít.
EnglishAnd I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
EnglishHere's what normal controls do: they synthesize happiness.
Tohle je co udělají normální lidé - vytváří štěstí.
EnglishSo, what can we synthesize out of all this?
EnglishAnd yet, all of us have this psychological immune system, this capacity to synthesize happiness, but some of us do this trick better than others.
A přitom tenhle psychologický imunitní systém máme všichni. ~~~ Máme schopnost vyrábět štěstí, ale někteří z nás tento trik ovládají líp, než ostatní.
EnglishThey could synthesize patterns in nature using the rising and setting of stars, the sequence and direction of waves, the flight patterns of certain birds.
Byli schopni dát dohromady přírodní zákonitosti za použití vycházejících a zapadajících hvězd, souslednosti a směru vln, letových tras některých ptáků.
EnglishSo, we decided to synthesize a mechanical mechanism so we could get rid of all the motors, and with a single motor we can coordinate all the motions.
A tak jsme se rozhodli spojit pohyblivý mechanismus tak, abychom se vyhnuli všem těmto motorům, a tak jen s jedním motorem mohli koordinovat všechny pohyby.