« identifikation » traduction en anglais

DA

« identifikation » en anglais

DA identifikation
volume_up
{en}

identifikation (aussi: identificering, legitimation)
volume_up
identification {substantif}
Oksekød og oksekødsprodukter: identifikation, registrering og mærkning
Bovine animals and beef: identification, registration and labelling
Vi skal ubetinget gå ind for denne obligatoriske identifikation.
It is absolutely essential that we insist on this compulsory identification.
Vi kan ikke garantere individuel identifikation af får og svin i alle tilfælde.
We cannot ensure individual identification of sheep and pigs in all instances.

Exemples d'usage pour « identifikation » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishIdentifikation af omkomne og eftersøgning efter overlevende strakte sig over måneder.
The process of identifying the dead and looking for survivors went on for a number of months.
DanishJeg mener, at det er et fremskridt, at der med ".EU " er forbundet en vis identifikation.
I regard it as progress that a certain element of labelling is associated with the ". EU " domain.
DanishFælles identifikation gennem sport er meget svært for statsløse nationer.
One area of great importance where football clubs have to be active is in combating racism and xenophobia.
DanishForbrugertillid går imidlertid ud over identifikation.
Consumer confidence however, requires more than traceability.
DanishHvordan løses problemerne med identifikation af kunden?
How can we resolve the problems of identifying the client?
DanishHvis der opstår en krise eller en skandale, gør identifikation det muligt, at problemet straks kortlægges.
After all, in the event of a crisis or scandal, traceability allows you to identify the problem straight away.
DanishFor at det kan ske, må produkterne kunne identificeres og være forsynet med en mærkat, der viser denne identifikation.
In order to do this, products need an identity and they need some sort of label to state their identity.
DanishDet vil ikke skabe grundlag for traversygekontrol eller genotypebestemmelse, der skal baseres på individuel identifikation.
That gives us full traceability of sheep on an individual basis from the farm of origin to carcass.
DanishVi håber, det lykkes ham at styrke medlemslandenes identifikation med stabilitets- og vækstpagten og deres ansvar for den.
Last weekend, Mr Jean-Claude Juncker was elected President of the euro group for the next two years.
DanishDisse tal viser, at andragender spiller en vigtig rolle for identifikation og håndtering af overtrædelsessager.
These figures indicate that petitions play an important role in the detection and handling of infringement cases.
DanishDesuden er identifikation ikke noget problem, eftersom alle fartøjer fører deres individuelle IMO-numre og deres hjemhavns navn.
It will do nothing to enhance security and could even make EU-registered ships potential targets.
DanishEn sådan henvisning ville ikke have været et religiøst valg, men en identifikation af vores ubestridelige historiske rødder.
Europe is our history: it is the synthesis of our cultures and our languages, our identity and our future.
DanishDe administrative bestemmelser, der er nødvendige med hensyn til identifikation af disse personer, vil blive meddelt Kommissionen.
The administrative arrangements necessary to identify these persons will be notified to the Commission.
DanishBegge ordninger skal være obligatoriske, da hele den ordning for identifikation af kvæg, som påtænkes indført, ellers vil være meningsløs.
Both of them should be compulsory, otherwise the whole effort to identify animals will make no sense.
DanishDet er en væsentlig udvikling efter sidste års handlingsplan med foranstaltninger til identifikation af hindringer for mobilitet.
It is a crucial development following last year's Action Plan of concrete measures identifying obstacles to mobility.
DanishDenne rapport kan ledsages af hensigtsmæssige forslag eventuelt om ændring af den dato, hvor den elektroniske identifikation skal gøres obligatorisk.
The options decided upon will influence the likely costs to farmers of introducing the new system.
DanishVi vil undersøge mulighederne for forbedring af integrationen af instrumenterne til arkivering og identifikation af dokumenter.
We shall consider possible improvements to allow better integration of instruments for archiving and identifying documents.
DanishKære kolleger, alligevel vil jeg gerne påpege forskellen mellem identifikation på den ene side og forbrugertillid på den anden.
However, I would still like to point out the difference between traceability on the one hand and consumer confidence on the other.
DanishDisse data er en yderligere hjælp til identifikation af de søgeord, du måske ellers ikke ville have været opmærksom på, hvis du kun så på sidste klik.
These ratios further help identify keywords that otherwise might not be noticed if you only looked at last clicks.
DanishTeknologien til elektronisk identifikation af får og geder er nu udviklet i et sådant omfang, at den kan anvendes i praksis.
The keepers must keep an up-to-date register on the holding, and the competent authority must keep an up-to-date central register of holdings.