« nødhjælp » traduction en anglais

DA

« nødhjælp » en anglais

DA

nødhjælp {en}

volume_up
nødhjælp
Et halvt år senere er den nødhjælp, der blev stillet til rådighed, for langt størstedelens vedkommende ikke nået frem.
Six months later, most of the emergency relief that was made available has still not arrived.
Og hvad med de 92 mio ecu i nødhjælp, som Parlamentet stillede til rådighed på særlige budgetposter?
And what about the ECU 92 million of emergency relief that Parliament made available under separate budget headings?
Kommissionen henstiller til regeringen om at træffe yderligere foranstaltninger for at lette leveringen af nødhjælp.
The Commission urges the government to take further measures to facilitate delivery of emergency relief assistance.

Exemples d'usage pour « nødhjælp » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishAlle delegationer hilste dette initiativ og forslaget om nødhjælp velkomment.
All the delegations welcomed this initiative and the proposal for emergency aid.
DanishDer skal etableres en sikker og konstant forsyning af nødhjælp til de nødlidende.
There must be a safe and consistent delivery of humanitarian aid to those in need.
DanishProblemet med den grå zone mellem nødhjælp og rehabilitering er særdeles kendt.
The problem of the grey zone between relief and rehabilitation is well-known.
DanishNødhjælp skal ydes, når og hvor der er brug for det, uden betingelser.
Emergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
DanishDe har behov for akut nødhjælp for at overleve, mælk, vand og telte.
They urgently need aid such as food, water and shelter in order to survive.
DanishMen på den anden side er der ingen finansielle ordninger for nødhjælp.
But on the other hand, virtually no financial provision has been made for emergency aid.
DanishDet er tværtimod en ambitiøs nødhjælp og støtte til udvikling, dette land har brug for.
What the country does need, however, is emergency aid and development aid on a large scale.
DanishMan mister rent faktisk tilliden til alle former for fødevarehjælp undtagen nødhjælp.
There is actually a loss of confidence in all forms of food aid except for emergency food aid.
DanishUnder denne strategi vil der blive skabt sammenhæng mellem nødhjælp, rehabilitering og udvikling.
That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.
DanishSammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling er ikke bare relevant for Kommissionen.
The linking relief, rehabilitation and development is not confined to the Commission.
DanishJeg vil derfor opfordre kommissæren til at meddele os, at der vil blive ydet nødhjælp.
I would ask the Commissioner, therefore, to announce that this immediate aid will be provided.
DanishEuropa greb straks ind med nødhjælp både i november 1998 og nu.
Europe acted promptly in sending emergency aid, both in November 1998 and this time.
DanishNaturligvis går vi ind for en humanitær hjælpeindsats, og for at denne tager form af nødhjælp.
Of course, we approve of humanitarian action and the urgent need for it.
DanishMen jeg mener også, vi har en anden forpligtelse over for Afghanistan, og jeg taler her om nødhjælp.
Yet I believe we also have a second duty towards Afghanistan, an urgent duty.
DanishI sidste uge anmodede jeg Kommissionen om at yde nødhjælp gennem ECHO.
Last week, I asked the Commission to help via ECHO emergency aid.
DanishDet er alt sammen korrekt, og vi støtter kommissæren, hvad angår den nødhjælp, hun annoncerede.
We certainly support the emergency aid announced by the Commissioner.
DanishDen Europæiske Union og alle, der har sendt nødhjælp, er værdige til den højeste grad af lovprisning.
The European Union and all who have sent emergency aid are worthy of the highest praise.
DanishFor at kunne gøre det har vi brug for nødhjælp og udviklingssamarbejde.
To do this we need relief funds and development cooperation.
DanishDesuden undrer jeg mig over den paradoksale situation, som vi befinder os i, hvad angår nødhjælp.
I would also like to consider the paradoxical situation we have with regard to emergency aid.
DanishNødhjælp, rehabilitering og udvikling er noget, som pensionisterne og Pensionistpartiet går ind for.
Relief, rehabilitation and development: pensioners and the Pensioners ' Party are in favour.