« nødsaget » traduction en anglais

DA

« nødsaget » en anglais

EN

DA nødsaget
volume_up
{participe passé}

nødsaget
Derfor har jeg set mig nødsaget til at stemme imod forslaget til beslutning.
For these reasons, I was forced to vote against the motion for a resolution.
På grund af punkt 78 ser jeg mig nødsaget til at stemme imod betænkningen som helhed.
It is because of paragraph 78 that I am forced to vote against the report as a whole.
Siden da har Kommissionen været nødsaget til at arbejde i et juridisk tomrum.
Since then the Commission has been forced to operate in a legal vacuum.

Exemples d'usage pour « nødsaget » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishIdeelt set burde Kommissionen ikke være nødsaget til at stille dette forslag.
Ideally, there would be no need for the Commission to present this proposal.
DanishPå grund af støjen i salen ser jeg mig nødsaget til at afbryde mit indlæg.
Given the volume of noise that can be heard, I shall stop to make a point of order.
DanishVi er ikke desto mindre nødsaget til at drøfte disse og ikke blot lade dem ligge på hylden.
Nevertheless, we need to begin discussing them, and not leave them on the shelf.
DanishAlligevel har vi været nødsaget til at undlade at stemme om en række af ændringsforslagene.
However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
DanishFru formand, jeg ser mig nødsaget til at gøre indsigelse mod det mundtlige ændringsforslag.
Madam President, I must speak against taking this oral amendment into account.
DanishHvis De ikke forholder Dem roligt, vil jeg være nødsaget til at bortvise Dem.
So if you are not silent, it will be my sad duty to have you removed.
DanishDerfor har jeg desværre set mig nødsaget til at stemme imod.
It is for all of these reasons that I felt obliged to vote against the report.
DanishHvis det ikke var sket, ville jeg have været nødsaget til at stemme imod beslutningsforslaget.
If this had not been done, I would have had no option but to vote against the resolution.
DanishKommissionen ser sig nødsaget til at opretholde stramningerne.
The Commission sees itself as constrained to continue to support a position of austerity.
DanishVi var derfor nødsaget til at tage forslaget op til fornyet overvejelse og spørge os selv: Hvad er målet?
We therefore had to reconsider, by asking ourselves: what are our objectives?
DanishVi er derfor nødsaget til at sætte begge ændringsforslag under afstemning.
I am therefore obliged to put both amendments to the vote.
DanishJeg må derfor, uanset hvor mange underskrifter der er på dokumenterne, se mig nødsaget til at afvise dem.
So no matter how many people have signed the documents, I cannot accept them.
DanishJeg må dog beklage, at vi har været nødsaget til at arbejde under et meget stort tidspres.
There is a potential clash of legal opinion in this regard.
DanishDerfor følte vi os nødsaget til at stemme imod den vedtagne ordlyd.
We therefore felt obliged to vote against the adopted wording.
DanishMen vi når heller ikke frem til afslutningen nu, men ser os nødsaget til at kræve en udsættelse.
But instead of coming to our conclusions, we see ourselves compelled to request a postponement.
DanishHan er nødsaget til at deltage i ØKOFIN-Rådet, der drøfter forberedelserne af beskæftigelsestopmødet.
He has to attend the Ecofin Council which is making preparations for the Employment Summit.
DanishSom led i budgetproceduren vil vi fra nu af også være nødsaget til at diskutere dette emne oftere.
We will have to debate this issue more often as part of the budget process from now on as well.
DanishDer blev vedtaget en masse regler på eller efter Berlin-mødet, som jeg ser mig nødsaget til at indføre.
All sorts of rules were adopted in Berlin or after Berlin, which I am obliged to introduce.
DanishVi er nødsaget til at forske langt mere og se, hvad vi kan gøre for at forebygge.
We need to carry out a great deal more research in this regard and see what can be done in the way of prevention.
DanishJeg vil ikke diktere Parlamentet noget, men føler mig alligevel nødsaget til at præcisere dette.
I felt it necessary to clarify this point, without wanting to prejudice the decision of the House in any way.