« nødsituation » traduction en anglais

DA

« nødsituation » en anglais

DA nødsituation
volume_up
{en}

nødsituation (aussi: nødstilfælde, nødtilfælde)
volume_up
emergency {substantif}
Man foreslår en almindelig bestemmelse, når der er tale om en alvorlig nødsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
Måske skal dens beføjelser øges i tilfælde af en nødsituation og en pandemi.
Perhaps its powers should be increased if a period of emergency and a pandemic begin.
Den umiddelbare nødsituation styres af grupperne og de ressourcer, der er til rådighed.
First, the immediate emergency is now being managed by the agencies and resources already available.
nødsituation
Man foreslår en almindelig bestemmelse, når der er tale om en alvorlig nødsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
For at undgå misbrug er det nødvendigt med kontrol for at fastsætte, om der er tale om en nødsituation.
To avoid misuse, inspection to establish whether there is indeed an emergency situation is crucial.
Også vores nationale og europæiske lovgivninger skal tilpasses til den nødsituation, som vi oplever i øjeblikket.
Our national and European laws also need to be adapted to the emergency situation in which we are living.
nødsituation (aussi: nød, tvingende nødvendighed)
volume_up
exigency {substantif}

Exemples d'usage pour « nødsituation » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishHan gør forbrugerne usikre og udnytter sågar deres nødsituation til sine egne formål.
The company behind this campaign is engaging in image-making at the expense of the sick.
DanishDet viser, at vores institutioner fungerer upåklageligt i en nødsituation.
This incident alerted the Western world, as the presence of tourists made it seem so near.
DanishHr. formand, jeg befinder mig i en vis forstand i en forretningsordensmæssig nødsituation!
Mr President, I am in something of a crisis as far as the Rules of Procedure are concerned.
DanishCivilbeskyttelse kan kun dække den første, akutte fase i en nødsituation.
I am certain that the European Parliament supports our proposals and will stand by us in our endeavour.
DanishDen rigtige grund er derfor ikke jubilæet, men snarere den nødsituation, som FN ' s Flygtningehøjkommissariat befinder i.
The real reason is not so much the anniversary as it is the UN refugee organisation's current plight.
DanishHr. formand, når det gælder et så delikat spørgsmål som den pågældende nødsituation, er vi virkelig rådvilde.
Mr President, on such a sensitive issue as that of the urgent subject under consideration, we are genuinely perplexed.
DanishNej, et virkeligt opgør med utilfredsheden ville omfatte den nødsituation, som legitimiteten befinder sig i.
No, genuinely tackling the dissatisfaction that exists would mean addressing the state of crisis which exists as regards legitimacy.
DanishDette er ikke kun en nødsituation, det er simpelthen en pligt for EU ' s befolkninger, som vi repræsenterer her.
This is not only an urgent requirement; it is quite simply the duty of the peoples of the European Union, whom we represent here.
DanishOg dog befinder vi os i en nødsituation.
DanishDeres ord viser os, hr. rådsformand, at vi har valgt den rigtige indfaldsvinkel til denne store nødsituation.
Also when we talk about the major, difficult issue of immigration, Europe cannot fail to hear the cry of pain uttered by millions and millions of Africans.
DanishNassauer, ville De efterlade Deres mor eller Deres bror i en særlig nødsituation, hvis der opstod en voldssituation i Deres land?
Mr Nassauer, are you on the Right going to leave your mother or brother in a situation of special need if a violent situation arises in your countries?
DanishJeg tror endvidere på andre hjælpemidler og også på adfærdsændrende instrumenter, som f.eks. edb som kontrolelement og som et middel til at hjælpe i en nødsituation.
I still believe in means of assistance and behavioural measures, such as telematics as a means of control but also of assistance.
DanishTil sidst vil jeg opfordre Rådet og Kommissionen til også at beskæftige sig med situationen i Cambodja, hvor vi ser en humanitær nødsituation, som rammer børnene.
The convention should make those values known to the people whom they concern and it should set up joint institutions that can guarantee them.
DanishMen da forordningen jo er blevet til i en nødsituation, har den huller og mangler, som vi forsøger at rette op på med de ændringsforslag, vi har stillet.
However, the regulation was drawn up under conditions of urgent need, and for that reason it has gaps and omissions which we are trying to correct with the amendments we have tabled.