« nødvendighed » traduction en anglais

DA

« nødvendighed » en anglais

DA

nødvendighed {en}

volume_up
nødvendighed
Internationalt samarbejde er en absolut nødvendighed, hvis virkningerne skal reduceres.
International cooperation is an absolute necessity if its impact is to be reduced.
Udvidelsen er en politisk nødvendighed og frembyder samtidig enorme nye chancer.
Enlargement is a political necessity and offers tremendous new opportunities.
Det er ikke udtryk for arrogance eller indbildskhed, det er en absolut tvingende nødvendighed!
It is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
nødvendighed
Ud over de juridiske og økonomiske aspekter er der her tale om en politisk nødvendighed.
That certainly entails, over and above the legal and economic aspects, a political type of imperative.
At tilpasse systemet til de nye krav vil blive en nødvendighed.
It will be an imperative to adapt the system to the new demands.
It is now an economic and political imperative.

Exemples d'usage pour « nødvendighed » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDet kan ikke understreges tit nok, at internationalt samarbejde er en nødvendighed.
It cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
DanishAlkoholindustrien præsenterer alkohol som en nødvendighed for at nyde livet.
The alcohol industry portrays alcohol as something that is necessary to enjoy life.
DanishAt udvandre har altid været en nødvendighed, ofte et håb og sjældent et valg.
Secondly, improving the integration of immigrants into the European Union.
DanishKommunikationsmediernes samarbejde er af største nødvendighed for at opnå disse mål.
The cooperation of the media is essential to achieving these objectives.
DanishDenne nødvendighed hænger frem for alt sammen med begrænsningerne i det nuværende SIS.
This need is due, above all, to the limitations of the current SIS system.
DanishFor det tredje er den fulde harmonisering på det indre marked en ubetinget nødvendighed.
Thirdly, full harmonisation is absolutely necessary in the internal market.
DanishFra denne nødvendighed har den kun fritaget det, der kaldes ubetydelige foranstaltninger.
Such bases were only not required for actions described as non-significant.
DanishJeg ser også en aktuel nødvendighed, hvad angår FN ' s rolle ved genopbygningen af Irak.
I can also see the present need for the UN to have a role in the reconstruction of Iraq.
DanishDesuden er risikovillig kapital til innovatorerne en absolut nødvendighed.
It is also absolutely essential that risk capital should be made available for innovators.
DanishDerfor er en både fleksibel og resultatorienteret forhandlingsføring en ubetinget nødvendighed.
It is therefore essential that negotiations be both flexible and result-oriented.
DanishDerfor er den en nødvendighed for at give den europæiske integration endnu større legitimitet.
It is therefore essential if European construction is to have even more legitimacy.
DanishEn nødvendighed, som i øvrigt er blevet understreget af Europa-Parlamentet.
As the European Parliament itself has already emphasized, after all.
DanishKvotering er en nødvendighed, hvis man skal sikre europæisk kultur og kulturel mangfoldighed.
In order to safeguard a European culture and cultural diversity, quotas are required.
DanishVores handelspartnere skal overbevises om disse temaers nødvendighed.
Our trade partners must be persuaded of the importance of these matters.
DanishDet er ikke kun en nødvendighed at møde denne energipolitiske udfordring.
It is not just necessary to respond to this energy-policy challenge.
DanishVi mener, at moderniseringen af forvaltningen er en presserende nødvendighed.
We believe it is urgently necessary to modernise the management.
DanishBeslutningsdygtigheden er ikke nogen betingelse, men den er en nødvendighed for den udvidede Union.
Functionality is not a prior condition for the enlarged EU, but it will be needed.
DanishVi skal være tilbageholdende med ny lovgivning, men det foreliggende forslag er en nødvendighed.
We must be reticent about making new laws, but this proposal is necessary.
DanishSelvregulering er en nødvendighed, ja, men ledsaget af en evaluering.
It is indispensable: self-regulation, yes, but matched by evaluation.
DanishDerfor er offentlige og private investeringer af største nødvendighed.
That is why public and private investment are absolutely essential.