« nøgen » traduction en anglais

DA

« nøgen » en anglais

DA

nøgen {adjectif}

volume_up
nøgen
Fra et litterært synspunkt er det ikke helt korrekt at sige, at kejseren var nøgen.
From a literary point of view it is not totally correct to say that the emperor was naked.
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde
If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
Enhver kan se, at kejseren er nøgen, men vil ikke, tør ikke, sige det ligeud.
Everyone can see that the emperor is naked, but we will not, dare not, actually say so.
nøgen
Måske hvis en af os, helst en ung og smuk, havde talt nøgen... så måske!
Perhaps if some of us, young and beautiful of course, had spoken in the nude....!
nøgen
Og under alle dine Vederstyggeligheder og din Bolen kom du ikke din Ungdoms dage i Hu da du var nøgen og bar og lå og sprællede i Blod.
And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast polluted in thy blood.
nøgen (aussi: skarp)
nøgen
volume_up
bare-assed {adj.} [Amer.] [fam.]

Exemples d'usage pour « nøgen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishForsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
DanishDet er en grund til at have en lang implementeringstid, hævder nogen regeringer.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
DanishDet er mere sandsynligt, at hele FUP IV-øvelsen slet ikke vil have nogen effekt.
What is more likely is that the entire MAGP IV exercise will have had no effect.
DanishDe mener ikke, at de er forpligtede til at medvirke til at tvinge nogen til fred.
They believe that they have no obligation to become involved in enforcing peace.
DanishSiden denne lovgivning blev til, har der ikke været nogen nævneværdige forskelle.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
DanishJeg er for Europa - uden nogen som helst forbehold - men jeg er imod status quo.
I am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
DanishKommissionen har selv indrømmet, at der ikke findes nogen effektiv analysemetode.
The Commission has freely admitted that there is no foolproof detection method.
DanishDet har ingen fortilfælde, det er ikke blevet gjort af nogen anden gruppe lande.
This is unprecedented and has never been done by any other group of countries.
DanishDerfor vil stemme for, og vi vil ikke støtte nogen som helst form for udskydelse.
We will therefore vote in favour of this and will not support any postponement.
DanishDer er ikke nogen grund til netop at trække Tjekkiet frem og slet ikke Temelin.
There is no reason to pick on the Czech Republic, and certainly not on Temelin.
DanishPengepolitikken kan i nogen grad indirekte påvirke hypotekslånenes renteniveau.
To some extent, monetary policy might indirectly affect mortgages interest rates.
DanishDet Europæiske Fællesskab er ikke blevet opbygget for at angribe eller true nogen.
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
DanishDer bliver ikke nogen ændring hverken for " pre-in " landene eller ansøgerlandene.
There will be no change either for the 'pre-in ' or for the candidate countries.
DanishJeg advarer mod fristelsen til at tro, at der slet ikke sker nogen fremskridt.
I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
DanishMit næste punkt vedrører budgettet for næste år og også i nogen grad for i år.
My next point concerns next year's budget and also, to some extent, this year's.
DanishSom pointe rådede nogen Dem imidlertid til selv at springe ud af helikopteren.
The punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
DanishDette er ikke en realistisk vej at følge, for den vil ikke føre nogen steder hen.
Future enlargement and the reworking of the Treaties should be examined together.
DanishDer findes også strenge krav om, at det ikke får lov til at indebære nogen risiko.
There are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
DanishHar formandskabet truffet nogen foranstaltninger med henblik på det, der kan ske?
Has the Presidency taken any precautionary measures, in view of this possibility?
DanishMen vi kan ikke tvinge nogen til at leve i et udemokratisk, voldeligt diktatur.
However, we cannot compel anyone to live in an undemocratic violent dictatorship.