« pågående » traduction en anglais

DA

« pågående » en anglais

EN

DA pågående
volume_up
{adjectif}

pågående (aussi: fræk, overilet, ubesindig)
volume_up
brash {adj.}

Exemples d'usage pour « pågående » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishVi støtter den pågående udvikling af multifunktionelle fredsfremmende indsatser.
We support the ongoing development of multifunctional efforts to promote peace.
DanishMen uden vækst vil selv de mest pågående strukturforanstaltninger tabe pusten.
Without growth, however, the boldest structural measures run out of steam.
DanishJeg støtter fuldt ud en pågående fremgangsmåde.
DanishFormålet med denne meddelelse er at skabe et udgangspunkt for de pågående forhandlinger om anvendelsen af Fællesskabets strukturfonde.
The aim of this communication is to provide markers for the negotiations currently under way in the use of Community structural funds.
DanishHr. formand, de pågående WTO-forhandlinger er vigtige for EU ' s fremtidige udvikling, navnlig i forbindelse med udvidelsen.
Mr President, the current World Trade negotiations are important to the future development of the EU, particularly in the context of enlargement.
DanishVedrørende den lige repræsentation tror jeg, at beslutningen ligeledes kunne have været mere pågående og have foreslået, at reglen om lige repræsentation blev anvendt ved EU-valgene.
With regard to equality, I believe the decision could have been bolder and could have proposed a rule of equality for European elections.
DanishEfter at jeg havde stillet pågående spørgsmål, blev jeg efter to eller tre dage klar over, at der faktisk fandtes aviær influenza blandt både mennesker og dyr.
Following pressing questions from me, it was made clear to me two or three days later that in fact avian flu was present, both in the human and bird populations.