« pålidelighed » traduction en anglais

DA

« pålidelighed » en anglais

DA pålidelighed
volume_up
{en}

pålidelighed (aussi: driftssikkerhed)
volume_up
reliability {substantif}
Det drejer sig om pålidelighed, og den skal også være sikret under kriser.
What concerns us here is reliability, which must be guaranteed even in a crisis.
I dette tilfælde skulle fordelene navnlig befinde sig i forbindelse med pålidelighed og pris.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
Desuden ville det tilskynde til elektroniske betalingers pålidelighed.
In addition, it would increase the reliability of electronic payments and provide a stimulus to these.

Exemples d'usage pour « pålidelighed » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDesværre ligger disse reservedieselgeneratorers pålidelighed på kun 85 %.
Unfortunately, these reserve diesel generators are only 85 per cent reliable.
DanishI øjeblikket er e-mailens troværdighed og pålidelighed i færd med at blive ødelagt.
In two companies out of every three information security is as yet not considered a strategic issue.
DanishDet skaber klarhed og pålidelighed i forbindelse med gennemførelsen heraf.
Firstly, comitology has been limited to the necessary amount.
DanishKriteriet om transportvirksomhedens pålidelighed skal beskytte offentligheden mod skader og risici.
The criterion of haulage operator integrity serves to protect the public from injury and danger.
DanishVi gør vores yderste for at sikre den størst mulige styrke og pålidelighed i disse vigtige procedurer.
We are dedicated to ensuring maximum strength and maximum dependability in these vital procedures.
DanishDet går ud over både miljøet og politikkens pålidelighed over for borgerne.
This would be to the detriment both of the environment and of the policy's credibility in the eyes of the citizens.
DanishDe må således forlade Dem på mine øjnes pålidelighed, når jeg meddeler Dem, at Deres taletid er udløbet.
You will have to rely on my personal judgement when I advise you that your allotted time has expired.
DanishVi støtter alle, at der fastlægges en indikator for sprogkundskaber med høj præcision og pålidelighed.
. – The creation of a European indicator of language competence is something on which we can all agree.
DanishDenne uigennemskuelighed, hr. professor Prodi, er ikke til gavn for den europæiske politiske debats klarhed og pålidelighed.
This ambiguity does nothing to bring clarity and credibility into the political debate in Europe.
DanishPålidelighed, f.eks. ved bekæmpelsen af den økonomiske og sociale forskel og pålidelighed ved bekæmpelsen af arbejdsløsheden.
This means dependability in combating the economic and social gap, and it means dependability in tackling unemployment.
DanishDet ville desuden også være interessant at fortsætte samarbejdet med Rusland, selvom der er en risiko med hensyn til dets systems pålidelighed.
It would likewise be worthwhile to continue cooperating with Russia, despite the risk that their system may be unreliable.
DanishVi bør ikke vedtage nye finansielle overslag, før vi har løst dette problem med medlemsstaternes pålidelighed og ansvarlighed.
However, let us be clear: this analogy does not mean that the Commission or the Member States should be seen as the elites of public administration.
DanishPå den anden side skal jeg påpege, at protokollernes pålidelighed står i relation til sandfærdigheden af den information, revisoren modtager.
There again, I should point out that the accuracy of reports is dependent on the truthfulness of the information the auditor receives.
DanishVi vil i den fremtidige budgetprocedure - og også i den næste - være opmærksomme på, at borgerne selv kan se, at pålidelighed garanteres som en af vores grundlæggende værdier.
In future budgetary procedures - including the next one - we will ensure that citizens can see for themselves that dependability is guaranteed as one of our fundamental values.
DanishAt De Grønne, som tidligere var i opposition, på det sidste møde var imod det med det formål at bevise deres administrative pålidelighed, gør det ikke mindre nødvendigt at fortsætte kampen mod svig.
There is no evidence to show that the problems that forced the previous Commission to step down before the elections five years ago have well and truly ended.
DanishChrome til Android supplerer denne sikkerhedsramme med en solid flerprocesarkitektur, der er opbygget helt fra bunden for at opnå bedre en pålidelighed, reaktion og sikkerhed.
Chrome for Android complements this security framework with a solid multi-process architecture that is designed from the ground up to improve robustness, responsiveness and security.
DanishDirektivet er velegnet til at styrke borgernes tillid til åbne nets pålidelighed, til de udbudte tjenesteydelser og produkter og til retsgyldigheden for handler, der indgås på Internettet.
This is designed to increase people's confidence in the trustworthiness of open networks, in the services and products on offer and in the legal validity of business concluded on the Internet.